ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-84-90

Ключові слова:

проєктний менеджмент, релігійні організації, управління релігійними організаціями

Анотація

У статті розглядається сутність проєктного менеджменту як специфічної галузі управління та доцільність його застосування в діяльності релігійних організацій. Метою статті є узагальнення сутності проєктного менеджменту як специфічної галузі управління та визначення доцільності його застосування в діяльності релігійних організацій. Визначені характерні ознаки проєктної діяльності та основні відмінності від поточної діяльності підприємства. Визначено специфічні риси менеджменту релігійних організацій, що обумовлені особливостями їх діяльності, наведені основні проблеми управління релігійними організаціями зумовлені недостатнім рівнем сучасних фінансових знань, навичок і здібностей у релігійних лідерів та  інтеграцією волонтерської робочої сили з оплачуваним персоналом. Виявлено, що виконання  функцій релігійних організацій вимагає пошуку ефективних рішень для управління окремими видами діяльності та передбачає наявність певної кількості фахівців з відповідним досвідом. Визначено, що використання інструментарію та проєктного підходу в управлінні діяльністю релігійних організацій є одним з основних способів забезпечення ефективності їх діяльності. Зроблено висновок, що застосування проєктного менеджменту дозволить врегулювати наведені проблеми та підвищити ефективність управління релігійними організаціями, покращити систему внутрішнього контролю та забезпечити виконання відповідних організаційних функцій. В свою чергу це дасть можливість релігійним організаціям з максимальною ефективністю виконувати свої вагомі суспільні функції: благодійні, гуманітарні, освітні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Євген Зіскінд, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Кількість релігійних організацій в Україні зросла до 37 тис. Електронний ресурс. 2019. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2679097-kilkist-religijnih-v-organizacij-v-ukraini-zrosla-do-37-tisac.html

Закон України «Про свободу совісті і релігійні організації»

Палінчак М.М., Лешанич М.М. Мережа релігійних організацій в Україні: стан та перспектива розвитку. Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць.; НУ «ОЮА», Південноукраїнський центр гендерних. проблем. – Одеса : Фенікс, 2015. Вип. 55. С. 205-214.

Кириченко О. (2021). Вровадження програмно-проектного підходу до управління розвитком підприємств в сучасних умовах. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 120–128. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-120-128

Бушуєв С. Д., Морозов В.В. Динамічне лідерство в управлінні проектами: монографія. Київ: Ділова Україна, 2000. 312 с.

Березін В. В. Современные тенденции применения проектного менеджмента в управлении организациями. Компьютерное обозрение. 2009. Вип. 36. C. 25-32.

Бушуєв С. Д. Руководство по управлению инновационными проектами и програмами. Київ : Науковий світ, 2009. 173 с.

Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.

Кузьмінський В.О. Управління неприбутковою організацією. Київ: Логос, 2006.

PMI. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guides). Project Management Institute. 2017.

M. Masenya, J. Booyse. A community needs responsive management training model: Re-envisioning management training for pastors of the international assemblies of god church. Verbum Et Ecclesia. 2016. 37(1).1–9.

J. Plastow. Isn’t the Holy Spirit enough?: The case for churches and ministry leaders to hire a professional consultant. Journal of Practical Consulting. 2018. 6(1). 10–17.

K.McAllum. Volunteers as boundary workers: Negotiating tensions between volunteerism and professionalism in nonprofit organizations. Management Communication Quarterly. 2018. 32(4). 534–564.

R. Thornhill, C. Troy, M. (2016). Domino Passing the plate: A survey of internal controls in local churches. Journal of Theoretical Accounting Research. 12(1). 26–53.

B.Mitchell. A multiple case study: church leaders and project management.2021.URL: https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4270&context=doctoral

Харченко Н. Проектний менеджмент в діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій України. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць; Інститут проблем виховання НАПН України. 2018. Вип.22. URL: https://doi.org/10.32405/2308-3778-2018-22-263-275

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Зіскінд, Є. (2022). ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 84–90. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-84-90

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування