ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

Автор(и)

  • А.Ю. Удовенко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-136-148

Ключові слова:

інтернаціоналізація, докторська освіта, стратегія, зарубіжні інвестиції, співробітництво, аспіранти, мобільність

Анотація

На європейському просторі вищої освіти забезпечення співставної якості освіти є одним із умов зближення європейських країн у формуванні Єдиного європейського освітнього та наукового простору. Метою дослідження є наукометричне оцінювання наукової спрямованості актів вітчизняного законодавства з приводу оцінки інтернаціоналізації докторської освіти. Сучасний  досвід реформування систем докторської освіти в розвинутих країнах  довів, що при збереженні національного суверенітету  та національного різноманіття їх організаційних систем міжнародна інтеграція відкриває перспективи для вдосконалення та підвищення якості підготовки науковців вищої кваліфікації, сприяє підвищенню доступності до отримання наукових ступенів, росту кількості висококваліфікованих наукових кадрів і розвитку міжнародного науково-технічного  співробітництва. В останнє двадцятиліття в розвинених європейських країнах інтернаціоналізація стала  ключовим пріоритетом для докторської освіти та важливим компонентом підвищення її якості. Рівень інтернаціоналізації докторського освіти різноманітний в різних країнах і розвивається в різних формах. Це - індивідуальна мобільність аспірантів, докторів та професорсько-викладацького складу в освітніх цілях (організована - в рамках різних державних та міжнародних програм, а також спонтанна - в результаті активізації ринкових механізмів на ринку освітніх та дослідницьких послуг); мобільність освітніх програм та інституціональна мобільність; формування нових міжнародних стандартів освітніх програм; інтеграція в навчальні програми міжнародного виміру ; інституційне партнерство - створення стратегічних освітніх альянсів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А.Ю. Удовенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»

асистент та викладач кафедри прикладної медицини, молодший науковий співробітник

Посилання

Статистичний щорічник України за 2019 / за редакцією І. Є. Вернера. Київ, 2020. 601 с.

Річний звіт Національного агенства із забезпечення якості освіти за 2019 рік. Київ, НАЗЯВО,2020р. С. 244.

Міністерство освіти і науки України. Аналітична довідка. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отриманні результати. Київ, 2021. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2020/06/realizatsiya-prioritetiv-nauki-i-tekhniki-u-2019-r150620.pdf.

Про державне замовлення на підготовку спеціалістів, наукових, науково-педагогічних та робочих кадрів, підготовку та перепідготовку у 2020 році : Постанова Кабінету Міністрів України URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2020-%D0%BF.

Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України. URL : https://mon.gov.ua/ua/news/.

Лобанова Л. С., Удовенко А. Ю. Система підготовки наукових кадрів як пріоритет розвитку людського капіталу: український контекст. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2015. С. 299–302.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Удовенко, А. (2022). ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 136–148. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-136-148

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування