СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО БАЗИСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О.М. Правдивець ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Д.В. Дячков Полтавський державний аграрний університет
  • Є.І. Ситнік Міністерство оборони України

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-105-110

Ключові слова:

Європейські стандарти безпеки, економічна безпека, система економічної безпеки, підприємство, стандартизація

Анотація

У статті розглянуті проблеми стандартизації в сфері економічної безпеки. Метою статті є розробка науково-методичного підходу до розроблення єдиного національного стандарту з економічної безпеки підприємств адаптованого до міжнародних стандартів з безпеки. За результатами дослідження проведено систематизацію та складено перелік міжнародних стандартів безпеки, які можливо застосовувати у сфері економічної безпеки та визначена їх відповідність функціональним компонентам системи економічної безпеки підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід з розробки загального (національного) стандарту з економічної безпеки підприємства з урахуванням європейських стандартів безпеки. Проведене дослідження надало можливість запропонувати часткове вирішення проблеми стандартизації економічної безпеки підприємств та визначити подальші напрямами дослідження загальної проблеми, якими можуть бути питання пов’язані з удосконаленням науково-методичного апарату необхідного для розробки стандартів економічної безпеки підприємств, а саме: удосконалення понятійно-категоріально апарату; розробка методів за якими необхідних для розробки стандартів для кожного функціонального компоненту системи економічної безпеки підприємства; розробка (удосконалення) методики оцінювання ризиків управління системою економічної безпеки; розробка (удосконалення) нормативно-правових документів з питань економічної безпеки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.М. Правдивець, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.військ.н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки Науково-навчального інституту

Д.В. Дячков, Полтавський державний аграрний університет

професор кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної

Є.І. Ситнік, Міністерство оборони України

державний експерт, експертної групи технічного захисту інформації та технічних засобів охорони Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони

Посилання

Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 “Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року”. URL : https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/Agenda2030_UA.pd.

Указ Президента України №722/2019 “Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”. URL : http:// https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Конституція України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Тихомиров Д. О. Міжнародні стандарти у сфері безпеки. Право і суспільство. 2020. № 2/2020. С. 125–130. URL : http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_2020/part_1/22.pdf.

Про стандартизацію : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text.

Господарський Кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги. (ISO/ІЕС 27001 : 2013; Сor : 2014, IDТ) ДСТУ ISO/ІЕС 27001 : 2015. К: 2016. ДП “УкрНДНЦ” С. 21. URL : https://www.assistem.kiev.ua/doc/dstu_ISO-IEC_27001_2015.pdf.

IT – Grundschutz – Кopendium. Bonn: 2022, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. С. 900. URL : https: // http://www.reguvis.de.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Правдивець, О., Дячков, Д., & Ситнік, Є. (2022). СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО БАЗИСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 105–110. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-105-110

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають