СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О.М. Правдивець ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-173-181

Ключові слова:

стандарт, професійний стандарт, професійні компетентності, військовий облік, фахівці з військового обліку, економічна безпека, підприємство

Анотація

У статті проведено аналіз висновків з оцінки збройного конфлікту в умовах постійно зростаючої загрози повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, як одного із факторів зовнішнього середовища, який здійснює системний негативний вплив, як на національну економіку в цілому так і на діяльність кожного окремого підприємства. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок про вплив рівня мобілізаційної підготовки, складовою якої є військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, на забезпечення стабільної роботи та економічної безпеки підприємств. Підвищення професійного рівня фахівців з військового обліку підприємств дозволить підвищити ефективність мобілізаційної підготовки вітчизняних підприємств в умовах ведення гібридної війни Російської Федерації проти України, що надасть можливість, у разі необхідності, своєчасно і якісно провести призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу у разі оголошення мобілізації та забезпечити ефективне використання трудових ресурсів для підтримання безперервної виробничої діяльності підприємств. Це дозволить підтримати роботоздатність підприємств, рівень їх економічної безпеки та забезпечити Збройні Сили України та інші утворені відповідно до законодавства військові формування людськими мобілізаційними ресурсами, а населення держави необхідними для забезпечення життєдіяльності ресурсами та послугами. Метою статті є обґрунтування рекомендацій з розроблення професійного Стандарту підготовки фахівців з організації та ведення військового обліку на вітчизняних підприємствах як важливішої умови підвищення рівня мобілізаційної підготовки та забезпечення стабільної виробничої діяльності в особливий період. Проведене дослідження надало можливість частково запропонувати вирішення проблеми стандартизації підготовки фахівців з військового обліку для вітчизняних підприємств, зокрема, що стосується визначення тематики їх підготовки з урахуванням фахових компетентностей, а також визначити подальші напрями наукових досліджень загальної проблеми: розробка програм та методик підготовки фахівців з військового обліку, навчально-методичної літератури, а також порядку організації і проведення сертифікації цієї підготовки; визначення показників, критеріїв та методики оцінювання рівня підготовки фахівців з військового обліку та інші напрями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.М. Правдивець, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.військ.н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки Науково-навчального інституту менеджменту бізнесу

Посилання

Захаров О. І. Інновації в системі економічної безпеки підприємств. Вчені записки університету «КРОК», 2018. № 3 (51). С. 168-174.

Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних : Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text.

Конституція України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Захаров О. І. Вплив чинників внутрішнього середовища на систему економічної безпеки підприємства. Вісник Черкаського Університету, Серія: Економічні науки, 2017. № 1. С. 32-38.

Правдивець О. М. Мобілізаційна підготовка, як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали ІІ Міжнародна конференція. 2020. С. 168 – 174.

Semenenko O., Minjchin А., Vasylenko S., Кlepikov V., Pravdyvets O. Assessment of the impact of the Armed Conflict on the territory of Ukraine on the Development of the Agricultural Sector and Price Setting. Scientific Horizons. 2021. № 7 (24). С. 68 – 80. DOI: 10.48077/scihor.24(7).2021.68-80.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text.

Національний класифікатор професій ДК:003:2010. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text.

Про стандартизацію : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text.

Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 74. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18#Text.

Pravdyvets O. Professional competencies of military registration specialists as a factor for ensuring business security. Economics, Finance And Management Review. 2021. № 1 (5). С. 75-80.

Downloads

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Правдивець, О. (2021). СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 173–181. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-173-181

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають