Статистична верифікація оцінювання стабільності публічного сектора національної економіки

Автор(и)

  • І. Ф. Радіонова Київський національний економічний університет іменні Вадима Гетьмана
  • О. К. Мазуренко Київський національний економічний університет іменні Вадима Гетьмана

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-49-38-48

Ключові слова:

публічний сектор, національна економіка, макроекономічна стабільність, інтегральний індекс оцінювання, статистична верифікація

Анотація

Стаття присвячена вирішенню важливої наукової проблеми державного регулювання національної економіки. Йдеться про досягнення більшої адекватності та прийнятності оцінювання стабільності публічного сектора. Автори виходили з того, що у цієї проблеми є два аспекти: теоретичний та прикладний. Теоретичний аспект передбачає створення певної конструкції інтегрального індексу, спираючись на певні ідеї та припущення. Прикладний аспект пов'язаний з процедурою верифікації адекватності та прийнятності теоретичної конструкції. Розрахунки та висновки зроблено на основі показників української економіки за десятирічний період.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. Ф. Радіонова, Київський національний економічний університет іменні Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор

О. К. Мазуренко, Київський національний економічний університет іменні Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Van Thiel S., Bouwman R. 30 years of IJPSM publications: an analysis - International Journal of Public Sector Management. 2017, № 8. – P. 524-531 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.emeraldinsight.com/doi/.../IJPSM-07-2017-019.

Doherty T., Horne T., Wootton S. Managing Public Services – Implementing Changes: A thoughtful approach to the practice of management. Routledge. 2014. – 784 р.

Hartley J. Innovation in governance and public services: Past and present. Public Money Management. 2005, №25. – P. 37-41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.

New Public Governance, the Third Sector and Co-production. Ed. by V. Pestoff, T. Brandsen, B. Verschuere. Routledge, N. Y. 2012. – 406 p.

Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V. Public sector efficiency: an international comparison. European Central Bank Working Paper, № 242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp242.pdf.

Rouag A., Stejskal J. Measurement of the Public Sector Efficiency and Performance in Mena Region via Composite Index Approach. University of Pardubice [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www3.ekf.tuke.sk/cers/files/.../PDF/Rouag,% 20Stejskal.pdf

Харазішвілі Ю., Дронь Є. Проблема інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави. – Банківська справа, 2015, №1-2. – С. 3-21.

Чинкуляк Н. М., Погребняк Л. О. Статистичний аналіз як інструмент державного управління. – Державне управління, 2015. – №1. – С. 82-88.

Public sector classification guide - Office for National Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ons.gov.uk/.../uksectoraccounts/.../publicsectorc.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 29.10.2013 N 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html.

Наказ 02.03.2007 № 60 Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME07222.html

Радіонова І. Ф., Мальковська Ю. Б. Стабільність публічного сектора національної економіки: зміст та оцінювання. – Економіка та держава, 2017. – № 12. – С. 38-42.

Мазуренка О. К., Горна М. О. Інформаційне забезпечення соціального захисту в Україні. – Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 2016. – № 1. – С. 140-145.

Єріна А. М., Єрін Д. Л. Статистичне моделювання та прогнозування : підручник. – К: КНЕУ, 2014. – 348 с.

Длугопольський О. В. Підходи до оцінки ефективності функціонування суспільного сектора економіки. – Економічний аналіз, 2014. – Том 1. – №1. – С. 43-58.

Downloads

Опубліковано

2018-10-31

Як цитувати

Радіонова, І. Ф., & Мазуренко, О. К. (2018). Статистична верифікація оцінювання стабільності публічного сектора національної економіки. Вчені записки Університету «КРОК», (49), 38–48. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-49-38-48

Номер

Розділ

Розділ 1 Економічна теорія