АНАЛІЗ СТАНУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О.Г. Фіданян ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-88-97

Ключові слова:

заклад загальної середньої освіти, цифровізація, державне управління, вчитель, дистанційна освіта, пандемія COVID-19

Анотація

Світова пандемія COVID-19 стала своєрідною перевіркою рівня цифровізації кожної країни, здійснюючи особливий вплив на оцінювання стану цифровізації освітніх установ. Саме тому метою статті став аналіз стану цифровізації закладів загальної середньої освіти в Україні. На основі статистичних та графічних методів, а також аналізу та синтезу, методів порівняння та узагальнення, було встановлено, що значна кількість вчителів у своїй роботі зустрілися з проблемами технічного характеру (підготовка, завантаження навчальних матеріалів), браком досвіду щодо організації дистанційного навчання, а саме в роботі з цифровими ресурсами в умовах карантину (45%), а також 99% педагогів зазначали, що займаються самоосвітою щоденно. На підставі аналізу статистичних звітів, з’ясовано, що переважна більшість закладів загальної середньої освіти мають проблеми щодо підключення до швидкісного Інтернет, що призводить до проблем технічного характеру при проведенні занять. Встановлено, що за останні роки спостерігається тенденція до незначного збільшення кількості комп’ютерів, які підключені до Інтернету на 5,4% (до 72,4%). Також викладає занепокоєння такий показник як кількість комп’ютерів на одного учня, який в Україні значно відстає від світових стандартів. Для вирішення зазначених проблем надано пропозиції щодо покращення стану цифровізації закладів загальної середньої освіти в Україні шляхом оновлення, врегулювання та розробки нормативно-правової бази щодо створення цифрового освітнього простору; забезпечення закладів освіти якісним Інтернетом на всій території України; оновлення та поповнення «парку» комп’ютерної техніки в закладах освіти на підставі встановлених стандартів та із застосуванням формульного підходу; розробки необхідного програмного забезпечення та інтерактивного контенту. Запропоновані заходи сприятимуть підвищенню рівня цифровізації закладів загальної середньої освіти в Україні до світових стандартів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.Г. Фіданян, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

аспірантка

Посилання

Богданова Н. Проблема інформатизації і соціалізації освіти. Вища освіта України. 2009. № 2. С. 83–89.

Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2006. № 6. С. 5-9.

Лапшина І. С. Адаптивні підходи до моделювання освітніх процесів у системі дистанційного навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. № 6. С. 42–47.

Адамова І. З., Кучерява Д. В. Дистанційна освіта: стан та проблеми. Вісник Чернівецького торговельно-економічного ініверситету. Економічні науки. 2013. Вип. 1. С. 361-364. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_63.

Власенко І. Г. Впровадження дистанційного навчання – вимога сучасності. URL : http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf.

Кузіков Б. О. Підходи до оцінки ефективності адаптивної системи дистанційного навчання. Вісник Сумського державного університету. Серія: Технічні науки. 2013. № 3. С. 67-74. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_tekh_2013_3_11.

Ліщинська Л. Б. Використання інноваційних і традиційних технологій навчання у внз в умовах інформатизації освіти. URL : http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf.

Олексієвець Д. Переваги та недоліки дистанційного навчання. Директор школи, ліцею, гімназії. 2013. № 3. С. 88-90. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2013_3_13.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Рамкові настанови щодо відповіді освіти на пандемію COVID-19 у 2020 році. URL: http://naps.gov.ua/uploads/files/press/2020/Framework-guide_V1(COVID-19_ua).pdf.

Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Фіданян, О. (2020). АНАЛІЗ СТАНУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 88–97. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-88-97

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування