ОРГАНІЗУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • А.А. Радченко ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
  • О.Г. Підвальна Вінницький національний аграарний університеет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-224-235

Ключові слова:

малий бізнес, регіональна економіка, агропромисловий комплекс, організування бізнесу, регіон, сільське господарство

Анотація

Малий бізнес має суттєвий вплив на стабілізацію економічної ситуації регіонів. Малі підприємства та індивідуальні підприємці поряд з великими підприємствами беруть участь практично у всіх секторах економіки і вносять помітний внесок у виробництво товарів і послуг. Тому дослідження даного питання є актуальним та своєчасним. Метою статті є дослідження процесу оганізування малого бізнесу в аграрній сфері регіону. В роботі обґрунтовано визначну роль малого бізнесу в економіці. З нових позицій визначено поняття малого бізнесу в аграрній сфері. Досліджено історичний аспект поняття підприємництво. Визначено роль сільського господарства як складової агропромислового комплексу в становленні економіки регіону та країни вцілому. Доведено, що сільське господарство є одним із фундаментальних основ забезпечення економічної безпеки держави. Проаналізовано розвиток малого бізнесу в сьогоденні України. Досліджено проблеми та перспективи розвитку малого агробізнесу. Визначено доцільні напрямки державної підтримки малого бізнесу в агропромисловому комплексі України. Виокремлено та обґрунтовано перешкоди для ведення малого бізнесу аграрної сфери. Проаналізовано основні показники розвитку малого підприємництва. Обґрунтовано необхідність різкого збільшення кількості малого підприємництва в аграрному секторі економіки України. Доведено, що для подальшого розвитку дрібного виробництва та створення стабільного та конкурентного середовища в селі необхідно визначити пріоритети їх розвитку, а також подальшу підтримку з боку держави. Державна підтримка повинна бути спрямована на вирішення таких завдань: сприяння старту бізнесу; створення можливостей для трансформації малого та середнього бізнесу як основи конкурентного середовища та підвищення ефективності діяльності великих компаній; забезпечення конкурентоспроможності та динамічності підприємництва як одного з факторів економічного зростання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А.А. Радченко, ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

аспірант

О.Г. Підвальна, Вінницький національний аграарний університеет

к.е.н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту та маркетингу

Посилання

Большой экономический словарь / под. ред. А. Н. Азрилияна. Москва : Институт новой экономики, 1997. 684 с.

Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі: Постанова КМУ від 20.08.2014 № 459. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: httр://zаkоn.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/459-2014-%D0%BF

Об общих началах предпринимательства граждан в СРСР: Закон СРСР від 02.04.1991р. № 2079-1. URL: httр://zаkі.ru/раgеsnеw.рhр?іd=1649.

Коляденко Д.Л., Ускова Л.В. Державна інвестиційна політика підтримки малого підприємництва в АПК. Модернізація політики та управління в Німеччині та Україні в контексті євроінтеграції: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференції, 12-14 липня 2017 р. Черкаси : ЧДТУ, 2017. С. 53-55.

Кривенко Л. В. Ключевые детерминанты повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса. Міжнародні банківські конкуренції: теорія і практика : зб. доповідей конференції. Суми : УАБС НБУ, 2016. С. 6-8.

Кривенко Л. В. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності малого бізнесу в Україні. Економіка: проблеми теорії та практики, 2016. С. 136-145.

Калетнік Г. М., Мазур А. Г., Кубай О. Г. Державне регулювання економіки: навчальний посібник. Київ : Хай-Тек Прес, 2011. 428 с.

Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК, 2017 № 2. С.2-16.

Маслак Н. Банки та АПК України: співпраця триває! Пропозиція, 2017. № 5. С. 154–160.

Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VІ. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: httр://zаkоn3.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/4495-17.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : httр://www.ukrstаt.gоv.uа/.

Ґудзь О. Є., Сомик А. В. Державна програма фінансової підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 54-63.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Радченко, А., & Підвальна, О. (2020). ОРГАНІЗУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ РЕГІОНУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 224–235. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-224-235

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність