ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • К. Лаглер Targit GmbH Osterreich
  • С.І. Богуславська Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-207-213

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційна привабливість, , інвестиційний потенціал, регіон, економіка

Анотація

Ефективною умовою розвитку будь-якої соціально-економічної системи є наявність інвестицій, як важливішого джерела економічного зростання держави. У сучасних умовах залучення інвестицій є важливим завданням та одним із головних складників розвитку національної економіки. Передумовою ефективної інвестиційної діяльності є аналіз і оцінка привабливості об’єктів інвестування з метою визначення орієнтирів та пріоритетів для надходження інвестицій. Інвестиційна привабливість є важливим складником стратегії сталого економічного розвитку держави, тому її дослідження та оцінка мають велике теоретичне та практичне значення. Метою дослідження є визначення етапів формування інвестиційної привабливості економіки регіону. У роботі доведено, що під оцінкою інвестиційної привабливості економіки регіонів доцільно розуміти процедуру визначення інвестиційного потенціалу регіону та інвестиційних ризиків, що виникають як на рівні держави так і в кожному окремому регіоні, а також зіставлення її результатів з обраною базою порівняння або побудови моделі рейтингового оцінювання. Розроблена процедура формування інвестиційної привабливості економіки регіону, яка полягає у наступному: 1) визначення мети та завдань оцінки; 2) визначення об’єктно-орієнтованої бази даних; 3) визначення ризиків, що впливають на інвестиційну привабливість економіки регіонів; 4) вибір часового інтервалу; 5) вибір методу дослідження. Обґрунтовано, що до загальних завдань оцінки інвестиційної привабливості економіки регіонів належать наступні: аналіз інвестиційного потенціалу економіки регіону; визначення впливу ризиків; формулювання результатів дослідження у вигляді інформаційно-аналітичної або графічної оцінки. Встановлено, що до принципів відбору показників інвестиційної привабливості економіки регіонів слід віднести наступні: цілеспрямованість, простота, уніфікованість, об’єктивність, достовірність, реалістичність та науковість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

К. Лаглер, Targit GmbH Osterreich

керівник департаменту бізнес-консультування

С.І. Богуславська, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки

Посилання

Безрукова Т. Л. Факторы оценки инвестиционной привлекательности. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. №3-3. С. 415-418.

Вдовин С. М. Инвестиционная привлекательность как фактор устойчивого развития региона. Экономический анализ: теория и практика. 2014. №41 (392). С. 20-27.

Греськів О. Б. Методика оцінки інвестиційної привабливості регіону. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. №3(32). С. 153-158.

Масленникова Е. В. Инвестиционная привлекатльность региона: методики оценки и рейтинги инвестиционной привлекательности. Вестник факультета управления Челябинского государственного университета. 2017. № 2. С. 37-40.

Момот Т. В. Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення сучасних методик оцінки. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 2005. № 4(34). С. 117-122.

Мякшин В. Н. Факторы инвестиционной привлекательности региона и их оценка. Инвестиционная политика региона. №14 (341). 2014. С. 23-33.

Mustafakulov S. Investment Attractiveness of Regions: Methodic Aspects of the Definition and Classification of Impacting Factors. European Scientific Journal, ESJ, 2017. №13 (10), 433 р.

Shlychkov V. V. Economic mechanisms of management of resource potential Journal of economics, law and sociology. № 2. 2007.

Ghozibekov D. G. Financing problems of investments. Doctoral dissertation. T. 2002. P-33.

Biyakov O. A. Regional economic space: measuring the potential of use. Synopsis of the thesis of the doctor of economic sciences. Kemerovo, 2005. p- 42.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Лаглер, К., & Богуславська, С. (2020). ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 207–213. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-207-213

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність