РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • І.Л. Петрова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-243-248

Ключові слова:

економічна безпека, ризик, ризик-орієнтоване управління, соціальна інновація, ризик-менеджер, корпоративна культура

Анотація

В епоху швидких постійних змін внутрішнє середовище і зовнішнє оточення підприємства стають мінливими, нестабільними і непередбачуваними, що створює основу для виникнення небезпеки і загроз системі економічної безпеки. Для їх обмеження або усунення необхідно розробляти і впроваджувати прогресивні управлінські технології, спрямовані на виявлення, ідентифікацію, оцінювання та прийняття рішень і доцільних заходів із управління ризиками. Численні ризики постають в усіх сферах економічної безпеки, включаючи фінансову, виробничо-операційну, інформаційну, інноваційну, інвестиційну, маркетингову, кадрову. З метою протистояння їх впливу та зниженню ймовірності настання негативних для підприємства наслідків у практиці господарювання застосовується ризик-менеджмент. Особливістю його сучасного розвитку є формування ризик-орієнтованого підходу до управління, який відрізняється комплексністю та інтегрованістю і передбачає соціальні зміни в управлінні, а саме розвиток ризик-орієнтованого мислення, відповідної корпоративної культури, залучення ризик-менеджерів з потрібними компетенціями, які перетворюють їх на бізнес-партнерів підприємства. Завдяки цим властивостям ризик-орієнтоване управління запропоновано розглядати як важливу соціальну інновацію, здатну суттєво впливати на стан та динаміку економічної безпеки підприємство. Метою статті є визначення ризик-орієнтованого управління як соціальної інновації, аналіз логіки його розробки та впровадження для забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. Впровадження ризик-орієнтованого управління в систему економічної безпеки підприємства, з одного боку, сприяє підвищенню його стійкості, з іншого, дозволяє бути гнучким в реагуванні на зміни, що забезпечує позитивну динаміку його розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.Л. Петрова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., профессор, завідувач  кафедри маркетингу та поведінкової економіки

Посилання

Алькема В. Г., Кириченко О. С. Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності : монографія. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. 350 с.

Герасименко О. М. Ризик-орієнтований підхід до забезпечення економічної безпеки підприємства: концептуальні засади : монографія. Черкаси : Третяков О., 2019. 364 с.

Копитко М. І. Економічна безпека підприємств з виробництва транспортних засобів: монографія. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»», 2015. 573 с.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. 2-ге вид., переробл. Київ : НІСД, 2015. 348 с.

Москаленко В. О. Ризик-менеджер як на бізнес-партне. Формувавння ринкових відносин в Україні. 2016. №5. С. 55-59.

Рудніченко Є. М. Загроза, ризик, небезпека: сутність та взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка, менеджмент, підприємництво. 2013. № 25. С. 188-195.

Тэпман Л. H. Риски в экономике / под ред. проф. В.А. Швандара. Москва : ЮНИТИ-ДАНА. 2002. 380 с.

Петрова І. Л. Взаємозвʼязок процесів інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. № 3 (75). С.18-24.

Сирота В. С., Петрова І. Л. Взаємозв’язок економічної безпеки підприємства та корпоративної соціальної відповідальності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. №2. С. 701-704

The Global Risks 2013. URL : http://www.weforum.org/ reports/global-risks-2013-eighth-edition.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Петрова, І. (2020). РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 243–248. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-243-248

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність