СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК РЕКЛАМНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • А.В. Левченко Національний університет «Запорізька Політехніка»
  • Т.В. Пуліна Національний університет «Запорізька політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-67-73

Ключові слова:

соціальний проект, реклама, рекламна технологія, органи публічної влади

Анотація

В статті досліджується проблеми використання соціальних проектів як рекламної технології в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено сутність соціальних проектів та особливості їх використання в рекламних кампаніях органів публічної влади. Визначено, що фактором ефективного використання соціального проекту як рекламної технології в публічному управлінні є довіра громадян до представників та, відповідно, органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено, що фактором ефективного використання соціального проекту як рекламної технології в публічному управлінні є довіра громадян до представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Також визначено, що рекламні технології в сфері публічного управління можуть бути успішними лише за умов застосування комплексного підходу, що не дуже притаманно вітчизняним рекламним кампаніям в сфері публічного управління. Не зважаючи на це, можна побачити, що у вітчизняних органах влади, так само, як і в зарубіжних, проекти соціального характеру здійснюються в більшості випадків за рахунок власних комунікаційних ресурсів. Визначено сфери застосування соціальних проектів є, а саме: політичні технології; державне та муніципальне управління; фандрайзинг; розвиток «локальних спільнот»; корпоративний PR і реклама; бізнес-планування, формування іміджу компанії. Визначено, що в сучасних умовах підтримка та реалізація соціальних проектів є для засобом формування бренду організацій, налаштування потенційних споживачів на позитивне ставлення. Визначено, що ефективні соціальні проекти реалізуються на основі сучасних технологій управління соціальними інвестиціями, чітко визначених організаційних стандартів, включаючи процедури відбору проектів для фінансування, моніторингу за ходом їх реалізації і оцінки кінцевих результатів. Вони припускають контрактні відносини, зокрема, укладення договорів на надання цільового фінансування з виконавцями соціальних програм, часто використовують конкурсні механізми. Ще одна примітна риса – тісні контакти з громадянським суспільством, залучення експертів, партнерів за програмами вітчизняних і міжнародних некомерційних організацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А.В. Левченко, Національний університет «Запорізька Політехніка»

магістрант

Т.В. Пуліна, Національний університет «Запорізька політехніка»

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, академік АЕН України

Посилання

Березенко В. В., Санакоєва Н. Д., Доценко К. О., Кудінов І. О., Іванець Т. О. Соціальна реклама в Україні: формування мотиваційного дискурсу особистості засобами рекламного тексту. Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень: колективна монографія / за загал. наук. ред. В. В. Березенко, М. А. Лепського, О. О. Семенець; відп. ред. К.Г. Сіріньок-Долгарьова. Запоріжжя : Кераміст, 2017. С. 92-110.

Бутченко Т. І. Соціально-політичне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів : навчальний посібник. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2011. 280 с.

Даниленко Л. В. Все об имидже: от подходов до рекомендаций. Гильдия маркетологов. URL : http://www.marketologi.ru/lib/danilenko/all_image.html.

Евсеев В. А., Жукова И. С., Семенов Я. В., Чувиляев П. А. Оценка влияния социальных программ на имидж компании. URL : http://www.advertology.ru/article39982.html.

Каптерев А. Смысл и выгоды социальной ответственности. Золотое серце. URL : http://www.goldenheart.ru/art_15.shtml.

Коновалова Л. Н., Корсаков М. И., Якимец М. И., Якимец В. Н. Управление социальными программами компании : учебное пособие / под ред. С.Е. Литовченко. Москва : Ассоциация менеджеров, 2003. 152 с.

Кудінов І. О. Стратегія життя особистості як фактор розвитку суспільства : монографія. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. 180 с.

Скороходов В. А. КСО: что означает создание имиджа социально-ответственной компании? URL : http://hr.pacc.ru/actual/20051010.html.

Соболева И. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские реалии. Sovetnik.ru. Профессиональный PR-портал. URL : http://www.sovetnik.ru/konkurs/places/ raso3/?id=18&type=view.

Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та процесів : монографія / за заг. ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : ЗНУ, 2012. 602 с.

WPP Code of Business Conduct. URL : http://www.wpp.com/~/media/about/howwebehave/corporategovernance/wpp%20code%20of%20business%20conduct%20oct16.pdf.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Левченко, А., & Пуліна, Т. (2020). СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК РЕКЛАМНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 67–73. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-67-73

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування