ВПЛИВ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ЙОГО КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Автор(и)

  • І. Л. Петрова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-4206-5403
  • У. О. Кондо ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-112-119

Ключові слова:

навчання, розвиток, компетентність, продуктивність, співробітники

Анотація

У сучасному конкурентному середовищі складно чимось кардинально відрізнятися від конкурента: усі ресурси майже однаково доступні на ринку. Тому в економічно розвинених країнах почали дуже активний пошук резервів та нових конкурентних переваг. На зміну теорії, що визначала персонал лише як витрати, які потрібно скорочувати, з’явилася теорія управління людськими ресурсами, відповідно до якої персонал виступає одним із ресурсів фірми, яким потрібно грамотно управляти, та вкладати кошти у його розвиток. Персонал починає розглядатися, як основний ресурс, що стає визначальним фактором успіху кожної організації і його розвиток включається до загальної стратегії розвитку підприємства. Стаття присвячена навчанню і розвитку, які сmають основним інструментом для значного підвищення компетентності співробітників, що в свою чергу, підвищує їх ефективність з точки зору кількісних та якісних результатів, як у сфері обслуговування, так і на виробництві. Автори доводять, що навчання і розвиток є лише тоді обгрунтованими, якщо вони призводять до поліпшення необхідних компетенцій в організації,  тісно пов'язаних з її стратегічними цілями.  Компетенції розглядаються як конкретна модель трудової поведінки, яка відображається у кращому виконанні, більшій продуктивності та вищих  результатах командної або індивідуальної роботи. Розвинено підхід управління  на основі компетенцій, спираючись на вибраний набір теорій, який включає теорію соціального навчання, теорію підкріплення, теорію емпіричних знань та теорію типів навчання. Їх методи і технології можуть бути використані у  практиці компаній. Виявлено причини навчання і розвитку в будь-яких типах організацій, що виникають в результаті зміни обставин, зумовленими внутрішніми або зовнішніми факторами. У той час як перші з них пов'язані викликами робочого сеердовища в середині команди, секції або відділу організації, останні можуть спричинятися  технологічними змінами, законодавчими змінами, а також композицією ринкових та  людського факторів. Розглянуто ключові проблеми та переваги навчання та розвитку в сучасних організаціях. На цій основі доведено, що організації повинні навчати своїх співробітників, розвиваючи їх компетентність і методи діяльності, що сприятиме вищій ефективності та повнішій  реалізації  стратегічної перспективи організації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. Л. Петрова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор

У. О. Кондо, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Aguinis, H. (2009), Performance Management, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Ahmad, A, Jehanzeb, K., Alkelabi, S.A.H. (2013), “Role of Learning Theories in Training While Training the Trainers”, International Journal of Academic Research in Business and Social Science, Vol. 2, №11 (2013), p. 181-189.

Armstrong, M. A. (2010), Handbook of Performance Management, 4th edition. New Delhi: Kogan Page Limited, London.

Asare-Bediako, K. (2002), Professional skills in Human Resource Management, Accra. Kasbed Ltd.

Ayean, Z. (2003), Human Resource Management in Cultural context. Paper presented at the International Human Resource Management Conference. Limerick, Ireland, June.

Barzegar, N. and Shahroz, F. (2011), “A Study on the Impact of on the Job Training Courses on the Staff Performance (A Case Study)”, Social and Behavioral Sciences, №29.

Ballot, G. Fakhfalch F. and Taymez, E. (2006), “Who Benefits from Training and R & D, the Firm or the Workers?”, Build Journal of Industrial Relations, №4, р. 473-495.

Bartel, A. (2000), Measuring the Empowers Return on Investments in Training, Evidence from the Literature, Industrial Relations, 39 (3).

Baum, T. and Devine, F. (2007), “Skills and Training in the Hotel Sector”, The Case of front office Employment in Northern Ireland. In: Tourism and Hospitality Research, Vol. 7, p. 269–280.

Beardwell, I. and Holden, L. (2001), Human Resource Management. A Contemporary Approach Essex: Pearson Education Limited.

Bhalla, K. (2008), Why a Quality Management System in Service Industries? In: Six Sigma, 2006. Retrieved from : www.isixsigma.com/library/content/c060213a.asp.

Birdi, K. Clegg, C. Patterson, M. Robinson, A. Stride, C. B. Wall, T. D. Wood, S. J. (2008), “The impact of Human Resource and Operational Management Practices on Company Productivity”, A Longitudinal study. In: Personnel Psychology, vol. 61, no. 3, p. 467-501.

Bradley, S. Peresce A, & Simpores R. (2004), “The Impacts of Human Resource Management Practices and pay inequality of Workers’ Job Satisfaction”, Paper presented at the Western Economic Association 79thAnnual Conference Vancouver

Bratton, J. (2003), Strategic Human Resource Management. Theory and Practice (Second edition ed.) USA North American.

Brattaon, J. and Gold, I. (Eds), (2003), “Human Resource Management Theory and Practice”, (4th Edition ed) Macmillan Mills.

Bowen, D. E. and Ostroff, C. (2004), “Understanding HRM Firm Performance Linkages”, The Role of the "Strength" of the HRM System. In: Academy of Management Review, №29(2), р. 203-221.

Bowling, N. A. (2007), “Is the job Satisfaction–Job performance Relationship Spurious?”, A Meta-analytic Examination. In: Journal of Vocational Behavior, №71, р. 167-185.

Bratton, J. (2007), Work and Organizational Behavior, New York. Paul Grave Mac Millan.

Cheng, E. W. L. and Ho, D. C. K. (2014), “The Influence of Job and Career Attitudes on Learning Motivation and Transfer”, Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Vol. 7 (56), N1, p. 20-27.

Chiaburu, D. S. and Teklab, A. G. (2005), “Individual and Contextual Influences on Multiple Dimensions of Training Effectiveness”, Journal of European Industrial Training, №20, p. 282-290.

Clady, A. (2005), Reputation, Goodwill, and loss: Entering the Employee Training Audit Equation. In: Hum. Resource. Dev. Rev. № 4, pp. 279–304.

Cole, G. A. (2002). Personnel and Human Resource Management, 5th ed. Continuum London. YorkPublishers.

Falola H. O. et al. (2001), “Effectiveness of Training and Development on Employees”, Multidimensional Training Outcomes and Performance Adaptability. In: Organizational. Behaviour. Human. Decision. Process, 851–31.

Kennedy, P. E. Chyung, S. Y. Winiecke, D. J. and Brinkerhoff, R. O. (2013), “Training Рrofessionals’ usage and understanding of Kirkpatrick’s Level 3 and Level 4”, Evaluations. In: International Journal of Training and Development, 18:1.

Manu, J. S. (2004), Training and development techniques for improving organizational Performance for Ghanaian firms, The Graduate School, University of Wisconsin-Stout, pp.1-43.

McNamara, C. (2008), “Employee Training and Development: Reasons and Benefits”, New York. Authenticity Consulting, LLC. Retrieved from : http://www.managementhelp.org/index.html.

Mehrdad, A. Mahdi, S. and Ali, S. (2009), “A Study of on the Job Training Effectiveness”, International Journal of Business and Management, Vol. 4, №11, p. 63-68.

Palo, S. and Padhi, N. (2003), “Measuring Effectiveness of Total Quality Management Training”, International Journal of Training and Development. № 3(7), p. 3-16.

Paradise, A. (2007), “State of the Industry”, ASTD’s Annual Review of Trends in Workplace Learning and Performance. Alexandria, VA: ASTD.

Robins Stephen (2006), Fundamentals of Human Resource Management, John Willey and Sons Inc. New York. P-33

Kirkpatrick Donald (1994), Evaluating Training Programs, San Francisco: Berrett Koehler Publishers Inc. P. 48.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Петрова, І. Л., & Кондо, У. О. (2020). ВПЛИВ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ЙОГО КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 112–119. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-112-119

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг