ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-155-163

Ключові слова:

економічна безпека держави, економічна дипломатія, олітико-дипломатична складова економічної безпеки, інтегральний індекс економічної безпеки України

Анотація

Сучасні глобальні процеси в світовій економіці несуть у собі нові можливості й нові загрози національним економічним інтересам. Тому науково-практичні основи забезпечення економічної безпеки, зокрема методики обрахунку інтегрального індексу рівня економічної безпеки держави, мають постійно оновлюватися та актуалізуватися у відповідності до стрімких змін у світовій системі господарювання. У статті обґрунтовується необхідність перегляду переліку функціональних складових економічної безпеки України, що містяться в Методичних рекомендаціях Мінекономіки, у бік його розширення шляхом додаткової (політико-дипломатичної) складової. Політико-дипломатичну складову економічної безпеки можна описати як стан зовнішньої та внутрішньої політики держави, який забезпечує національній економіці та бізнесу вільний вихід на зовнішні ринки, доступ до світових ресурсів та технологій, стабільний процес обміну товарами і послугами, вільний рух національного капіталу, сприятливий клімат для залучення прямих іноземних інвестицій, всебічну підтримку і захист на державному та дипломатичному рівні національного виробника та експортера у світовій економічній системі. На основі отриманих у ході дослідження результатів статистичного аналізу, їх теоретичного обґрунтування та уведення кількісних оцінок визначено індикатори політико-дипломатичної складової економічної безпеки України та їх характеристичні значення й вагові коефіцієнти, здійснено нормування отриманих значень. Подальші емпіричні дослідження у галузі економічної дипломатії та економічної безпеки дозволять більш точно і різнобічно оцінювати рівень економічної безпеки української держави  й ураховувати новітні тенденції у розвитку глобальної економічної системи та її регіональних інтеграційних утворень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. В. Рокоча, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин

О. І. Горбачук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Рокоча В. В., Горбачук О. І. Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. Вип. №2(54). С. 110–118.

Рокоча В. В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки. Зовнішня торгівля. Економічна безпека. 2014. Вип. 10. С. 71-77.

Горбачук О. І. Економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави : дис. … к.е.наук : 21.04.01 / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2017.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Мінекономрозвитку України від 29.10.2013 № 1277. URL : http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Рокоча, В. В., & Горбачук, О. І. (2020). ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 155–163. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-155-163

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності