НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-73-84

Ключові слова:

стратегія, розвиток, підтримка, державна підтримка, нормативно-правове забезпечення, будівельна галузь, Україна

Анотація

Система державної підтримки проектів будівництва повинна забезпечувати органічний звязок економічних, екологічних інтересів учасників на всіх стадіях їх створення, реалізації та впровадження, починаючи від проектування, фінансування, кредитування, продажу та здавання обєктів. Державна підтримка передбачає застосування цільових заходів сприяння ефективності стратегій розвитку субєктів галузі, вирішення певних проблем, виявлених відповідно до сучасних реалій функціонування зазначеної сфері та досліджуваних підприємницьких структур. Розвиток форм державної підтримки проектів будівництва сприяє росту рівня конкурентоспроможності функціонування субєктів будівельної галузі, що впливає на формування перспективи загального росту економіки держави. Метою статті є визначення основних напрямків державної підтримки стратегій розвитку будівельної галузі України, сформульованих на підставі оцінки проблем функціонування та потреб забезпечення певних стратегічних аспектів, встановлених за результатами дослідження. Для досягнення зазначеної мети дослідження будуть використані: метод системного підходу, який дозволить систематизувати основні напрямки відповідно до виокремлених вище проблем нормативно-правового регулювання та потреб впровадження стратегій розвитку; метод вивчення документів (соціологічний метод), який застосовується для встановлення проблем нормативно-правового регулювання зазначеної проблематики; метод прогнозування, за допомогою якого визначаються варіанти (можливості) удосконалення стратегічного розвитку суб’єктів будівельної галузі України, які можуть бути забезпечені за результатами впровадження пропозицій та напрямків оптимізації тощо. Важливим напрямком державної підтримки реалізації успішного стратегічного управління в будівельній галузі виступає вирішення проблем нормативно-правового-забезпечення зазначеної сфери. В процесі дослідження, присвяченого даній проблематиці виокремлено основні проблеми нормативно-правого забезпечення в розрізі вказаного питання. Спробуємо сформулювати та обґрунтувати основні напрямки вирішення проблем та недоліків державного регулювання у вказаній сфері.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Є. Кононова, ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, здобувач кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

Посилання

Державні будівельні норми України В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.12.2013 № 630. URL : http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/tech-reg/normuvannia/derzhavni-ta-galuzevi-budivelni-normi/derzhavni-ta-galuzevi-budivelni-normi-2/.

Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України 22.02.2019 № 463. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-19.

Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII, редакція від 07.06.2018 підстава № 2454-VIII URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0982-19.

Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води : наказ Міністерства розвитку громад та територій України №169 від 26 липня 2019 року». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0982-19.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Кононова, О. Є. (2020). НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 73–84. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-73-84

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування