ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-66-72

Ключові слова:

непряме оподаткування, податок на додану вартість, фіскальна ефективність, фіскальна значимість, оптимізація

Анотація

Розглядається фіскальна роль податку на додану вартість у формуванні та перерозподілі національного доходу та валового внутрішнього продукту. Висвітлено перелік раніше не вирішених частин загальної проблеми. Розглянута економічна сутність поняття податку на додану вартість. Узагальнено визначення терміну фіскальна ефективність. Розглянуто теоретично-доктринальні підходи щодо визначення основних індикаторів фіскальної ефективності податку шляхом аналізу публікацій та досліджень сучасних українських та зарубіжних науковців. Проведена класифікація індикаторів шляхом групування показників фіскальної значимості та фіскальної ефективності податку. На основі даних Державної казначейської служби України та Державної служби статистики проведено розрахунки основних індикаторів фіскальної ефективності податку на додану вартість: коефіцієнт ефективності у валовому внутрішньому продукті), ефективна ставка оподаткування податком на додану вартість та продуктивність податку на додану вартість. Проведений аналіз отриманих розрахунків в період 2014-2018 років. Проведено розрахунок показників індикаторів фіскальної значимості податку на додану вартість, дослідженого питому вагу податку у Державному бюджеті України та валовому внутрішньому продукті. Проведений аналіз динаміки отриманих розрахунків в період 2014-2018 років. На основі проведеного аналізу публікацій та досліджень узагальнено проблемні питання щодо справляння та адміністрування податку на додану вартість та їх вплив на фіскальну ефективність та фіскальну значимість податку на додану вартість. Надано рекомендації щодо напрямків підвищення показників фіскальної ефективності  та значимості податку на додану вартість в Україні. Зроблено висновки щодо викладеного матеріалу. Узагальнено результати проведеного аналізу, проблемні питання та шляхи підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. С. Шуневич, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Податковий Кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, редакція від 04.02.2020 р. № 490-IX. Відомості Верховної Ради України. 2010. №13-17. Ст. 112. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах) 2014-2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2003/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/arh_vvp_kv.html.

Горин В. Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість. Галицький економічний вісник. 2013. С. 118-125.

Дахнова О. Є., Білик М. Ю. Оцінка індикаторів фіскальної ефективності ПДВ в Україні. Молодий вчений. 2017. С. 431-435.

Оксенюк О. І. Фіскальна ефективність податку на додану вартість в економіці України: автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.00.08. Львів. 2016. 20 с.

Піскова Ж. В. Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2016. С. 174-180.

Річні звіти Державної Казначейської Служби про виконання державного бюджету за 2014-2018 роки. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu.

Румик І. І. Напрями реформування системи оподаткування. Економіка України: шляхи виходу із кризи: збірник матеріалів Міжвузівської студентської економічної конференції, 11 грудня 2015 року, Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 2015. С. 161-163.

Серебрянський Д. М., Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності адміністрування ПДВ Державною фіскальною службою України : рекомендації. Ірпінь: НДІ фінансового права, 2015. 31 с.

Слатвінська М. О. Аналіз фіскальної ефективності та регулюючої ролі податку на додану вартість. Приазовський економічний вісник. 2018. С. 148-155.

Федун Л. М., Сторожук О. В. Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. С. 206-223.

Keen М. The Anatomy of the VAT. IMF – Fiscal Affairs Department. May 2013. WP/13/111. Р. 27.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Шуневич, А. С. (2020). ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 66–72. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-66-72

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування