ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • С. В. Цюцюпа Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» Інститут економіки та менеджменту https://orcid.org/0000-0002-7069-4154
Ключові слова: підприємство, економічна безпека підприємства, конкурентне середовище, конкурентоспроможність, ринкова економіка, ресурси, економічні інтереси

Анотація

У статті розглянуто підходи до трактування сутності економічної безпеки підприємства, конкурентного середовища, конкурентоспроможності, систематизовано фактори впливу на економічну безпеку підприємства, сформовані під впливом конкурентного середовища, наведено можливий перелік практичних ситуацій, які можуть нести загрози економічній безпеці підприємства, сформульовано основні напрямки врахування впливу конкурентного середовища на забезпечення економічної безпеки підприємства. Висловлена думка, що поняття конкурентоспроможності де-факто включає поняття ефективності й доповнюється тим, що вимагає забезпечення економічної безпеки, оскільки навіть високоефективний економічний суб’єкт, не забезпечений необхідним рівнем захисту від конкурентів, ще не може вважатися конкурентоспроможним. Якщо не побудована система такої безпеки, конкурентні переваги його не врятують і більш того - можуть бути використані конкурентами. Встановлено, що потреба в адаптації до нестійкого, динамічного спектра зовнішніх умов, до умов конкуренції та обмеженої раціональності спонукає підприємства до еволюційних перебудов. Для того, щоб зберегти і зміцнити економічну безпеку під виливом конкурентного середовища, підприємству необхідно не лише підтримувати високу конкурентність, але й постійно її підвищувати. У статті вказано на те, що головною метою реалізації заходів із забезпечення економічної безпеки підприємства є гарантування його стабільного та максимально ефективного функціонування, а завданнями такої роботи є: досягнення мети функціонування підприємства; забезпечення ефективного використання ресурсів; запобігання руйнівному впливу зовнішнього середовища; зміцнення фінансової стійкості і платоспроможності; охорона комерційної таємниці та інформації; досягнення безпеки персоналу підприємства, майна і капіталу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. В. Цюцюпа, Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» Інститут економіки та менеджменту

к.е.н., доцент кафедри обліку і загальноекономічних дисциплін

Посилання

Голота В. В., Тимкован В. І. Конкурентна розвідка як елемент фінансово-економічної безпеки підприємства. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . 2017. № 16(1). С. 56-59.

Дяченко Т. А. Теоретико-методичні засади оцінки конкурентного середовища та конкурентної позиції підприємства на ринку. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012, № 4. С. 203-208.

Гончаренко Л. П. Економічна безпека: підручник для вузів. Москва : Видавництво Юрайт, 2017. 478 с.

Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 256 с.

Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Колосок А. М., Скорук О. В., Блеянюк І .Я. Конкурентна розвідка як елемент комплексної системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 394-398.

Мак-Мак В. Система безопасности предприятия. Контроль. 2009. №12. С. 6-16.

Мовчан Т. А., Демчук Н. І. Конкурентоспроможність підприємств як індикатор рівня економічної безпеки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 18(1). С. 96-99.

Футало Т. В., Львівська А. К. Чинники і умови формування конкурентного середовища підприємств роздрібної торгівлі. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.1. С. 232-237.

Череп А. В., Лубенець І. О. Концептуальні засади економічної безпеки підприємств. Вісник Запорізького національного університету, 2010. №1 (5), с. 62-66.

Шемаєва Л. Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» / Київ, 2010. 44 с.

Штангрет А.М. Методичні засади здійснення конкурентної розвідки в системі економічної безпеки підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.4. С. 302–307.

Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Цюцюпа, С. (2019). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 222-230. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-222-230
Розділ
Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності