РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-102-109

Ключові слова:

структурна політика, промисловий розвиток, компоненти структурної політики, економічна безпека держави, забезпечення економічної безпеки, складові економічної безпеки держави

Анотація

У статті досліджено питання реалізації структурної політики держави її промислового розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки,, формалізовано та описано взаємозв’язок складових, сфер системи економічної безпеки держави та напрямів, компонентів структурної політики держави в сучасних умовах динамічних соціально-економічних змін. Визначено компоненти державної структурної політики,  збалансування та реалізація яких дасть можливість змінити структуру економіки країни та її промисловості збільшивши частку високотехнологічного та середньо технологічного виробництва в її структурі, зміцнити соціально-економічний потенціал країни, та забезпечити захист від діючих та потенційних загроз у сучасних умовах економічного розвитку. Досліджено, що забезпечення економічної безпеки відображає стан та рівень врахування економічних інтересів країни в тій чи в іншій економічній сфері, разом з тим, структурна політика держави та її реалізація виступають стратегічними засобами, інструментами фактичної реалізації економічних інтересів держави як на внутрішньому ринку так і в аспектах міжнародних відносин та реалізації інтересів країни на зовнішньому економічному ринку та доведено зав’язок та взаємозалежність стану та рівня складових, сфер економічної безпеки держави і сформованості, пріоритетів та стратегічного спрямування структурної політики держави. Досліджено, що економіка країни являє собою систему взаємопов’язаних галузей, секторів, сегментів, що є її взаємодіючими та взаємопов’язаними функціональними зв’язками, системними елементами а структурна політика відображає структурну побудову існуючої в країні економічної системи та визначає напрями здійснення необхідних координаційних, регулюючих та управляючих змін в її структурі за визначеними напрямами: галузевим, інноваційним, інвестиційним, промисловим, екологічним, конкурентним, відтворювальним, інституційним регіональним та іншими. Визначено, що стійкий соціально-економічний розвиток є наслідком впровадження в країні поетапної та збалансованої структурної політики здатної забезпечити ефективне функціонування всієї економічної системи, а високий рівень економічної безпеки держави невід’ємно пов'язаний та є результатом стійкого, ефективного соціально-економічного розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. C. Кириченко, Університет «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Мунтіян В. І. Економічна безпека України. К.: КВШ, 1998.462 с.

Мірошніченко О. В. Визначальні функції системи національної економічної безпеки. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2007. №12. С. 8-12.

Сенчагов В. О. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России. Вопросы экономики. 1995. №1. С. 97-106.

Бандурка О. М. Основи економічної безпеки Х.: НУВС, 2003. 236 с.

Ревенко А. Проблеми формування національної економічної безпеки України. Економіка України. 1993. №11.С. 15-21.

Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. К.: НІСД, 1997. 144 с.

Жаліло Я. А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. К.: Сатсанга, 2001. 224с.

Геєць В. М. Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство. Харків, 2006. 240 с.

Пастернак-Таранущенко Г. Економічна та національна безпека держави. Економіка України. 1994. №2. С. 51-56.

Баженова О. Економічна безпека України: сучасний етап. Банківська справа. 2008. №1. С. 52- 61.

Дацків Р. М. Економічна безпека держави в умовах глобалізаційної конкуренції. Львів : Центр Європи, 2006. 160 с.

Коцко Т. А.Сутність та роль структурної політики в забезпеченні економічної безпеки держави. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. №2-1 (08). С. 46-52.

Ковтун О. І. Державне регулювання економіки. Львів: Новий світ, 2006. 432 с.

Григор`єва С. В. Структурна політика та деякі суперечності сучасних форм її реалізації. Экономика и управление. 2013. №2. С. 136-139.

Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій. Львів: ІРД НАН України, 2012. 568 с.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Кириченко О. C. (2019). РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 102–109. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-102-109

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання