КОРПОРАТИВНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • Т. Г. Бусарєва ДВНЗ «Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0003-3863-4511

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-45-50

Ключові слова:

корпоративні знання, корпоративна глобалізація знань, принципи корпоративних знань, теорії фірм, економіка знань, інтелектуальний капітал

Анотація

У статті  сформульовано принцип формування корпоративних знань в ТНК. Визначені економічні теорії, які сприяли розвитку корпоративних знань на  сучасному етапі. Обґрунтовано, що головною особливістю економіки знань є прискорений розвиток і використання нематеріальних активів, нематеріальної середовища господарської діяльності, інтелектуальних ресурсів і технологій управління корпоративними знаннями. На початку XXI століття треба зазначити, що сучасний етап розвитку суспільства характеризується великим обсягом накопичених знань навіть у вузьких тематичних областях. Створилася цікава і парадоксальна ситуація: з одного боку, окремий індивідуум не в змозі охопити всю масу існуючих знань, з іншого боку, людство сел тоянно їх поповнює в розширенні обсязі з усе більшою швидкістю. Цим обумовлюється гостра необхідність у формуванні спеціальної методології, яка дозволить вести пошук і використання нових знань з меншими евріс тическими витратами при одночасному підвищенні ймовірності досягнення поставленої мети. Виникла потреба управління творчим потенціалом самих творців нових знань.  Корпоративне знання являє собою постійно мінливе комплексне поєднання структурованого досвіду, цінностей, контекстуальних відомостей організації та служить основою для оцінки і засвоєння нового досвіду та інформації. Сформульовано стратегічні принципи та особливості корпоративних знань на сучасному етапі розвитку ТНК. Треба зазначити, що  у транснаціональних компаніях система управління корпоративними знаннями є одним з важливих активів, що об'єднує бази даних, документи, політики, процедури, раніше не вивчені знання і досвід окремих співробітників. Такий підхід забезпечує сталий соціально-економічний розвиток і формує конкурентоспроможність ТНК. В умовах обмеженості ресурсів можливість впровадження системи управління знаннями в організації є її основною конкурентною перевагою. На даний момент фахівці роблять ставку на знання і їх носіїв. У зв'язку з цим широке поширення і застосування отримали технології, засновані на системі знань. Система управління знаннями є новим етапом у розвитку технології менеджменту, змінюючи етап по використанню корпоративних баз даних.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. Г. Бусарєва, ДВНЗ «Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана»

к. е.н, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

Посилання

Osterwalder A. The Business Model Ontology: A Proposition in a Design Science Approach, Universite De Lausanne, Lausanne, 2004. 95 p.

Cалихов Б. В., Нейматова Б. А. Интеллектуальное предпринимательство в управлении корпоративными знаниями. Социальная политика и социология. 2004. c. 12-14

Стрекалова Н. Д. Бизнес-модель как полезная концепция стратегического управления. Проблемы современной экономики. 2009. c. 133-137.

Mustafa R., Werthner Н. Business Models and Business Strategy — Phenomenon of Explicitness. International Journal of Global Business and Competitiveness, 2018. p. 14–29.

Стрекалова Н. Д. Бизнес-модель как полезная концепция стратегического управления. Проблемы современной экономики. 2009. c. 13-17.

Santos J., Spector B., Van Der Heyden, L. Toward a Theory of Business Model Innovation within Incumbent Firms.USA. 2009, 132 p.

Linder J., Cantrell S. Changing Business Models: Surveying the Landscape. Shanghai University of Finance and Economics. 2000. p.3

Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. М: Альпина Паблишер. 2018. 288 c.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Бусарєва, Т. Г. (2019). КОРПОРАТИВНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 45–50. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-45-50

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини