НЕДОЛІКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: прямі податки, непрямі податки, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизи, мито

Анотація

У статті подано оцінку сучасного стану податкової системи в Україні, роль прямих і непрямих податків у формуванні доходів Зведеного бюджету, проаналізовані недоліки податкової системи країни. Податкова політика уряду відображається в певній структурі оподаткування, яка складається з прямих та непрямих податків та змінюється під впливом економічних, політичних та соціальних факторів. Проведені дослідження показують, що протягом 2006-2016 років доходи Зведеного бюджету України сформовані на 73-84% за рахунок податкових надходжень. Частка непрямих податків домінувала у складі податкових надходжень, тоді як частка прямих податків зменшилась. Згідно з Податковим кодексом України до одиниці об’єктів (баз) оподаткування платників податків застосовуються такі види ставок: адвалорна, специфічна (в т.ч. специфічна фіксована та специфічна процентна), комбінована. Аналіз засвідчує, що найбільші суми надходжень до бюджету забезпечують податки, що стягуються за адвалорними ставками. У 2016р. вони становили 79,1% по Зведеному бюджету; 81,8% по державному та 69,8% по місцевих бюджетах. Значимість податків, які стягуються за специфічними ставками, особливо помітна для місцевих бюджетів: 26,6% їх формують податки, що стягуються за специфічними процентними ставками і 3,5% – за специфічними фіксованими ставками. Прямі податки сприяють розподілу податкового тягаря, за якого більше платять ті версти суспільства, що мають вищі доходи. Форма прямого оподаткування вимагає досить складного механізму стягнення податків, виникають проблеми обліку об’єктів оподаткування і ухилення від сплати. Всі ці недоліки прямого оподаткування мають місце і в Україні. Завдяки відносно простому механізму стягнення непрямих податків вони забезпечують стійкі надходження до бюджету. Їх головним недоліком є їхній регресивний характер або обернено пропорційна залежність від платоспроможності споживачів. Аналіз української податкової системи показує, що вона має суттєві недоліки, серед яких нестабільність податкового законодавства, часті зміни об’єктів оподаткування і правил розрахунку податків, велика кількість податкових пільг і винятків, що порушують принципи рівності і дієвості цього процесу. Тому край необхідно посилити наукове обгрунтування податкової політики держави.

Біографія автора

В. С. Лисюк, Рівненський інститут слов’янознавства

кандидат економічних наук

Посилання

Алімпієв Є. В. Фінансово-монетарна трансмісія у державному регулюванні економіки: монографія. Кам’янець-Подільський, 2013. с. 96-108.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України: підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. с.142-151.

Загорський В. С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика: монографія. Київ, 2006. – 304 с.

Льовочкін С. В. Макроекономічна стабілізація в Україні у контексті економічного зростання: монографія. Київ, 2003. с. 37-56, 180-182.

Радіонова І. Ф. Макроекономіка: теорія та політика : підручник. Київ : Таксон, 2004. с. 177-190.

Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія та практика становлення : підручник. Київ : Знання-Прес, 2004. 454с.

Лазебник Л. Л., Федосов В. М. Теорія фінансів : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. с. 30, 309-313.

Юшко С. В. Використання податкової ставки як інструменту забезпечення зростання доходів бюджету України. Фінанси України : журнал. 2018. №2. с. 109-119.

Податковий кодекс України. – Київ. ДП «ІВЦ ДПА України», 2010. 336с.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL : http//www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 13.09.2018).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL : http//www.minfin.gov.ua (дата звернення 13.09.2018).

Якушик І.Д. Податки в країнах світу: довідник. Київ, 2004. 480 с.

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Лисюк, В. (2018). НЕДОЛІКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 71-77. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-71-77
Розділ
Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування