ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В.В. Телегін Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-34-42

Ключові слова:

економічна політика, збройний конфлікт, гібридна війна, фінансове забезпечення, воєнна доктрина, національна безпека

Анотація

В умовах розвитку глобалізаційних процесів та зростання збройних конфліктів і локальних війн між державами, спостерігається тенденція збільшення фінансування воєнного сектору, а відповідно збільшення кількості нових систем озброєння і військової техніки та їхній високотехнологічний розвиток. Метою статті є аналіз впливу економічної політики на забезпечення національної безпеки України. У статті здійснено аналіз впливу фінансових чинників економічної політики держави на забезпечення національної безпеки України та дослідження взаємозв’язку між обсягами військових видатків та економічним зростанням провідних країн світу, зокрема й України, оцінювання воєнно-економічного потенціалу держави, а також здійснено порівняльний аналіз сучасного стану фінансування Збройних Сил Україні та країн членів НАТО з метою часткового розуміння ступеня забезпечення національної безпеки нашої держави. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи аналізу, порівняння, індукції. Розглянуті деякі чинники, які впливають на розвиток Збройних Сил України та умови забезпечення національної безпеки. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку локальних війн та збройних конфліктів, які відбуваються у світі. Обґрунтовується необхідність збільшення оборонних видатків та обсягів фінансування для забезпечення національної безпеки в наслідок агресії Російської федерації проти України з метою ефективного забезпечення національної безпеки держави. Здійснено дослідження взаємозв’язку між військовими витратами оборонного бюджету та економічним зростанням на основі аналізу даних провідних країн світу, розподілу бюджету Міністерства оборони України, динаміки фінансування потреб ЗС України до ВВП, а також закупівля нових зразків озброєння та військової техніки. У статті показано залежність між такими поняттями, як економічний потенціал (фінансове забезпечення і розмір видатків на оборону) та воєнний потенціал держави (забезпечення озброєнням та військової техніки), які є складовими елементами економічної політики і не можливість розвитку воєнного потенціалу без розвитку економічного потенціалу. Такий порівняльний аналіз фінансового забезпечення Збройних Сил України дозволив частково оцінити потенціал держави щодо забезпечення  її національної безпеки та зробити певні висновки щодо розуміння існуючих чинників які здійснюють вплив на формування економічної політики держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В.В. Телегін, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад'юнкт

Посилання

Борохвостов І. В., Сальнікова О. С. Вибір шляхів забезпечення збройних сил озброєнням та військовою технікою з урахуванням можливостей оборонно-промислового комплексу України. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1(34). С. 19–25.

Горбулін В. П., Шеховцов В. С., Шевцов А. І. ОПК України: кроки до стабілізації діяльності та розвитку в умовах гібридної війни. Стратегічна панорама. 2016. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stpa_2016_2_10.

Ханін І. Г. Напрями розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу України в нових геополітичних умовах. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4598.

Український кризовий медіа центр. URL : https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/9/637627/.

Оппельд Л. І. Особливості та розвиток високотехнологічного сектора економіки України в умовах глобалізації. URL : http://www.nbuv.gov.ua/node/2116.

Горбулін В. П. Прозабезпечення оборони та безпеки України. ч.1. 2019. URL : https://defence-ua.com/index.php/statti/publikatsiji-partneriv/8649-zabezpechennya-oborony-ta-bezpeky-ukrayiny-aktualni-problemy-i-shlyakhy-yikh-vyrishennya.

Wulf H. How Will Limitations Impact on the Defence Industry, and How Could Their Concerns be Addressed? International Control of the Arms Trade, Oxford Research Group. Current DeNISions Report. Oxford, UnitedKingdom, April 1992. URL : http://cns.miis.edu/pubs/reports/ionpbib.htm.

Stockholm International Peace Research Institute. SIPRI reports shifting trend in global military expenditures. 2019. URL : https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillion.

Біла книга. Збройні Сили України 2015-2018 рік. URL : http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2016-2018.pdf.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України": Указ Президента України URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n8.

Ткач М. Я. Можливості та загрози для України в контексті світових глобалізацій них процесів. Journal of Scientific Papers «Social development and Security». 2019. Vol. 9 (1-6). URL : https://zenodo.org/record/2596412#.XT7DqPIzbIV.

Інститут досліджень міжнародних конфліктів. URL : https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en.

Офіційний сайт УНІАН. Україна у 2014 році імпортувала вугілля на $1,8 млрд. URL : https://www.unian.ua/economics/energetics/1031951-ukrajina-u-2014-rotsi-importuvala-vugillya-na-18-mlrd.html.

Про Стратегію національної безпеки України: Указ президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року. П. 4.3. С. 4-5.

Офіційний сайт ТСН. Збитки від блокади Азовського моря сягнули десяти мільярдів – Омелян. URL : https://tsn.ua/groshi/zbitki-vid-blokadi-azovskogo-morya-dosyagli-10-milyardiv-omelyan-1290972.html.

Про національну безпеку України: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241). URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Телегін, В. (2022). ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 34–42. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-34-42

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка