АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Л.П. Сумбаєва ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-201-208

Ключові слова:

система освіти, заклади фахової передвищої освіти, статистичні та оперативні дані функціонування закладів фахової передвищої освіти, джерела фінансування, контингент здобувачів освіти

Анотація

У статті розглядається місце закладів фахової передвищої освіти у вирішенні питання забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками. Зазначається, що аналіз статистичних та оперативних даних функціонування даної ланки освіти є важливим для розуміння тенденцій її розвитку, потреб, які існують сьогодні, сутності проблем, що можуть вплинути на концепцію  розвитку. Такий підхід дав би можливість оцінити об’єми роботи для подальшого вдосконалення зазначеної ланки освіти. Наголошено, що певний час проведення такого аналізу було достатньо затрудненим, оскільки не існувало системного підходу до збору інформації щодо діяльності виключно закладів фахової передвищої освіти. Наразі це стало можливим, оскільки з’явилися матеріали інтерактивного дашборду, підготовленого на основі організованого німецьким міжнародним агентством Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за підтримки Міністерства освіти і науки України збору анкет. Метою статті є аналіз статистичних та оперативних даних функціонування закладів фахової передвищої освіти, а також їх економічної безпеки. В статті систематизовано інформацію щодо співвідношення кількості закладів освіти зазначеної ланки по регіонам, проаналізовано контингент та його пропорційне співвідношення бюджетне замовлення-навчання за контрактом. Для цього з матеріалів було виокремлено статистику, яка стосувалася виключно закладів фахової передвищої освіти, тип закладу «Коледж» (дані були надані закладами освіти з двадцяти чотирьох областей України та міста Києва). В матеріалах статті розглянуто співвідношення кількості коледжів по областям, що дало можливість зробити висновок щодо більшої їх концентрації в промислових областях та центрах у порівнянні з аграрними регіонами. Проаналізовано кількісний склад закладів фахової передвищої освіти станом на січень 2020 року, виокремлено заклади фахової передвищої освіти, які мають найбільшу кількість контингенту здобувачів освіти, та заклади з найменшим контингентом, що дало можливість зробити порівняльний аналіз закладів фахової передвищої освіти одного регіону. Запропоновано систематизацію показників щодо контингенту і відповідно умовного розподілу закладів освіти даної ланки на сім категорій, що дало можливість отримати результати, які допомагають сформувати загальну картину щодо наповненості закладів фахової передвищої освіти та сформувати прогнози їх подальшого розвитку. Наголошується, що комплексний аналіз роботи закладів фахової передвищої освіти може стати інформаційною основою для подальшого розвитку системи професійної освіти на національному та регіональному рівнях та одним із факторів впливу на вирішення питання щодо фінансування  окремих закладів освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л.П. Сумбаєва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

старший викладач  кафедри управління фінансово-економічної безпеки

Посилання

Закон України «Про освіту» 2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19#Text.

Закон України «Про фахову передвищу освіту» 2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

Освіта в Україні: базові індикатори (інформаційно-статистичний бюлетень). URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf.

Аналіз діяльності регіональних систем професійної освіти (2020). URL : http://opendata.iea.gov.ua/zpto_audit_2020.

МОНУ. Обсяги державного замовлення 2020. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2020/derzhavne-zamovlennya-2020.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Сумбаєва, Л. (2021). АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 201–208. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-201-208

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності