СТРУКТУРА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Т.М. Качала Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
  • С.В. Василюк Національний університет «Львівська політехніка»
  • Л.Г. Шафієва ПрАТ «Вищий навчальний заклад « Міжрегіональна академія управління персоналом»
  • І.В. Степанець ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-10-21

Ключові слова:

регіональна економіка, регіональна політика, регіон, організаційно-економічний механізм, сталий розвиток, розвиток продуктивних сил

Анотація

Стаття присвячена визначенню структури та технологій організаційно-економічного механізму впровадження регіональної політики сталого розвитку. Метою статті є визначення структури та технологій організаційно-економічного механізму впровадження регіональної політики сталого розвитку. Обґрунтовано, що регіональну економічну політику слід формувати за допомогою загальнонаукових (проблемний підхід, системний підхід) і спеціальних методів, з врахуванням класифікації та типології регіонів. Доведено, що для провадження ефективної антикризової політики, важливо провести аналіз розвитку економіки регіонів розглядаючи показник економічного потенціалу регіону в ролі основного індикатора стану регіонального розвитку. Визначено, що економічний потенціал можна розглядати як матеріальну основу системи організації національного, регіонального та виробничого господарства, при цьому рівень економічного потенціалу є мірою розвитку продуктивних сил та конкурентоспроможності певної територіальної виробничої системи. Запропоновано, характеризувати категорію економічного потенціалу не лише кількісною складовою - ресурсами, а й якісною - станом матеріально-технічної бази господарських систем. Обґрунтовано, що за рахунок використання важелів підтримки динамічної рівноваги регіональної системи, мотивації суб'єктів господарювання до ефективнішого відтворення та до підвищення конкурентоспроможності втілюється цілеспрямований процес нарощування потенціалу регіональної системи, що веде до підвищення рівня життя населення. Визначено, що з точки зору регіону розробка стратегії його стійкого розвитку має передбачати виокремлення серед своїх ключових компонентів чинника сталого розвитку реального сектора економіки регіону. Доведено, що у довгостроковій перспективі факторами, що безпосередньо впливають на міру стійкості регіону є фактори  управління і менеджмент та участь в господарських зв'язках, при цьому враховуючи важливі чинники з прямим ендогенним впливом: виробничо-технологічні та інфраструктурні. Визначено пріоритетні заходи які сприятимуть збалансованості бюджетної системи і можуть бути реалізовані на регіональному рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Т.М. Качала, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління та економіки

С.В. Василюк, Національний університет «Львівська політехніка»

к.х.н., с.н.с., доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Л.Г. Шафієва, ПрАТ «Вищий навчальний заклад « Міжрегіональна академія управління персоналом»

здобувач

І.В. Степанець, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

здобувач

Посилання

Великий економічний словник / Укл. А.Н. Азріліян. Київ: Інститут нової економіки, 1999. 1248 с.

Белоусов Р. А Рост экономического потенциала. Москва: Экономика. 1971. С. 32.

Игнатовский П. Экономический потенциал и условия действенности хозяйственного механизма. Плановое хозяйство. 1980. №2. С. 71-98.

Ступницкий И. Регулирование экономики в переходной период. Экономист. 1993. №11. С.10-20.

Баканов М. І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 495 с.

Тищенко А. Н. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу: монографія. Київ: ВНТУ, 2004. 350 с.

Басюк О. В. Сутністна характеристика категорії «економічний потенціал регіону». Вісник соціально-економічних досліджень, 2009, № 36. С. 244-249.

Климова Є. В. Становлення сучасної економічної теорії: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2001. 340 с.

Матковський Р. Б. Економічний потенціал та шляхи його ефективного використання: автореф. дис… канд. економ. наук. Київ, 2003. 32 с.

Уліганинець Г.П. До питання про сутність терміну «економічний потенціал». URL: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Economics/21654.

Семенов В. Ф. Регіональна економка: навч. посіб. Київ: МП Леся, 2008. 596 с.

Чернюк Л. Г. РПС України: монографія. Київ: ЦУЛ, 2002. 470 с.

Василенко Г. В., Бусыгин А. Е. Вестник Московського университета. 1977. № 6. С. 17-19.

Мєшков А. В. Удосконалення інструментів оцінки інвестиційної привабливості підприємства у відповідності до сучасних проблем ринку і змін чинного законодавства. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 298-304.

Ковалева Г. Л. Оценка потенциала конкурентоспособности как инструмент управления социально- экономическим развитием муниципальных образований. Экономика региона, 2006. № 4(8). С. 159.

Балацький О. Ф., Кіслий В. Н. Науково-теоретичні основи категорії «Економічний потенціал регіону». Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Вип. 27. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. 148 с.

Жулавский А. Ю. Принципы оценки экономического потенциала территории. Вестник сумду. 1999. №3 (140). С. 4.

Терехов Л Л. Социально-экономическое прогнозирование: учеб, пособие. Ростов-на-Дону: РГПУ, I995. C.27.

Ляпунов Л. М. Общая задача об устойчивости движения. Москва: Гостсхиздат. 1950. С. 126.

Данилишин Б. Світова фінансова криза — тест для України. Дзеркало тижня. 2008. № 38.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Качала, Т., Василюк, С., Шафієва, Л., & Степанець, І. (2021). СТРУКТУРА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 10–21. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-10-21

Номер

Розділ

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки