ФРУСТРАЦІЯ В МАТЕРИНСТВІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Автор(и)

  • Г.В. Абаніна ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • С.М. Неборачко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-226-232

Ключові слова:

агресія, емоційне вигорання, материнство, психологічна профілактика, тривожність, фрустрація

Анотація

У цій статті представлені емпіричні результати дослідження проблеми емоційного вигорання матерів. Авторами було визначено основні фактори, які можуть спричинити емоційне вигорання матерів. Також було з’ясовано основні симптоми, що з’являються в житті матерів: втома, емоційний стрес, тривога, розчарування, агресія, почуття провини, думки про самогубство. Існує проблема низького усвідомлення матерями свого емоційного стану як психічного захворювання. Вони помилково сприймали симптоми емоційного вигорання як незворотну зміну їх характеру. Невдоволення собою як матері та розчарування материнством призводять до розчарування. Відсутність впевненості викликає занепокоєння дитини. Нарешті, розчарування та тривога можуть спричинити емоційне вигорання матерів. Існує багато методологій для вимірювання емоційного вигорання, але лише деякі з них підходять для діагностики емоційного вигорання матерів. Основними вимогами є націлювання на основні симптоми емоційного вигорання. У своєму дослідженні ми використовували три діючі методології, анкетування, інтерв’ю та опитування. Емпіричне дослідження показало високу кореляцію між емоційним вигоранням, тривогою та розладом. Це підтверджує нашу припущення, що розчарування, незадоволеність материнством та тривога можуть бути головними причинами емоційного вигорання матерів. Існує багато методів профілактики емоційного вигорання матерів. У своєму дослідженні ми запропонували такі профілактичні заходи: техніки саморегуляції, музика для релаксації, глибокі дихальні вправи, тренування різних органів чуття, масаж, медитація, арт-терапія тощо. матері. Це було проведено для експериментальної групи матерів. Наприкінці програми матері ще раз пройшли тестування. Результати остаточного тесту показують позитивні зміни у багатьох показаннях. Матері, які брали участь у нашому дослідженні, знизили рівень фрустрації, тривоги та емоційного вигорання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Г.В. Абаніна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.психол.н., доцент кафедри психології

С.М. Неборачко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістрантка кафедри психології

Посилання

Абаніна Г. В. Використання наративних практик для подолання наслідків психотравмуючих ситуацій. Особистість в умовах кризових викликів сучасності: матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. Київ, 2016. С. 427-433.

Абаніна Г. В. Стратегії опанування психотравматичного досвіду в контексті наративного підходу. Правничий вісник Університету «КРОК». 2017. Вип. 27. С. 140-144.

Базалева Л. А. Возможности исследования эмоционального выгорания у матерей в психологии личности. Вестник Адыгейского государственного университета. Педагогика и психология. 2010. №3. С. 1-9.

Базалева Л. А. Личностные факторы эмоционального “выгорания” матерей в отношениях с детьми: дисс. … канд. психол. наук: спец. 19.00.01 Общая психология личности и история психологии. Краснодар. 2010. 202 с.

Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль : лучший в мире учеб. по психологии агрессии : перевод. Прайм–Еврознак, 2007. 510 с.

Карамушка Л. М., Гнускіна Г. В. Психологія професійного вигорання підприємців : монографія. Київ: Логос, 2018. 198 с.

Коренєва Ю. П. Особливості фрустрації у жінок підчас вагітності. Генеза буття особистості : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 грудня 2016 року, м. Київ). Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентсвто, 2017. С. 86-87.

Левус Н., Гупаловська В. Емоційне вигорання матерів у взаємостосунках з дітьми. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я. 2014. Сек. 3. С. 334-336.

Сингаївська І. В. Використання клубного формату для профілактики професійного вигорання викладачів ВНЗ. Психологія національної безпеки: матеріали науково–практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 25 квітня 2017 року). Львів: СПОЛОМ, 2017. С. 154-155.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Абаніна, Г., & Неборачко, С. (2020). ФРУСТРАЦІЯ В МАТЕРИНСТВІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 226–232. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-226-232

Номер

Розділ

Розділ 10. Психологія