АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Ю.Г. Нєустроєв Одеська національна aкадемія харчових технологій
  • Т.І. Єгорова-Гудкова Одеській національний університет ім. І..І. Мечникова
  • В.В. Острянко Одеська національна aкадемія харчових технологій

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-202-209

Ключові слова:

цифровізація економіки, технологічний уклад, економічна безпека, індикатори, погрози, антикризова політика, реальний сектор економіки

Анотація

Стаття присвячена вирішенню теоретичних та методологічних проблем і практичних питань подальшого удосконалювання управління системою економічної безпеки України в умовах цифровізації  економіки. Проаналізовано стан цифровізації, фактори, що впливають на  рівні цифровізації та економічної безпеки, зв'язок між економічною безпекою  та процесами цифровізації, а також формування можливостей змін у системі технологічних укладів в Україні. У багатьох країнах світу реалізуються Державні програми і стратегії цифровізації національних економік, результати яких Всесвітній економічний форум оцінює в світовому масштабі більш ніж в 30 трлн дол. США доходів до 2025 р. Стан економічної безпеки держави передбачає створення необхідних умов для інноваційного розвитку економіки та організацію підприємств 5-го і 6-го технологічних укладів в економіці країни. Однією зі складових інноваційного розвитку є цифровізація економіки. Еволюція економічних відносин на основі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), в т.р. Інтернету, комерційної діяльності в мережі Інтернет, системи Інтернет-платіжних систем формує цифрову економіку. Нематеріальні активи формують конкурентні переваги бізнесу і держави і є основою для виробництва високотехнологічної продукції, із високою доданою вартістю та низькими трансакційними витратами, порівняльно до інших галузей.  Нижчі трансакційні витрати забезпечують менше економічне навантаження у секторі цифрової економіки, наприклад, що сприяє більш високої швидкості зростання цього сектору і, у підсумку – підвищення конкурентоспроможності економіки країни та позитивного впливу на стан економічної безпеки держави. З точки зору теорії систем, кожна система має вхід, контур операціональної замкненості та вихід. На рівні бізнесу або підприємства, контур операціональної замкненості формують внутрішні та зовнішні умови виробництва, на рівні економіки країни – це внутрішній ринок, від рівня розвитку якого безпосередньо залежить стан економічної безпеки держави, можливість протидії трансферу кризи, виникненню диспропорцій та кризових ситуацій. Таким чином ми можемо відстежити вплив цифровізації на динаміку економічного зростання в цілому, а також на стан економічної безпеки, потенціал інноваційного розвитку, створення умов для змін в сукупності технологічних укладів. Слід відзначити, що при складанні проектів та програм розвитку цифровізації слід мати на увазі принцип дотримання пропорційного та безпечного розвитку. Автори висловлюють гіпотезу, що з цією метою може бути використано параболічну модель Лаффера.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ю.Г. Нєустроєв, Одеська національна aкадемія харчових технологій

к.е.н., доцент кафедри економічної  теорії  та  фінансово-економічної  безпеки

Т.І. Єгорова-Гудкова , Одеській національний університет ім. І..І. Мечникова

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

В.В. Острянко, Одеська національна aкадемія харчових технологій

магістрант

Посилання

Ляшенко В. І. Методичні підходи до оцінки процесів модернізації промислово розвинутих територій України. Економіка України. 2015. №10. С. 32-44.

Цифрова Росія: новая реальность. URL : http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf.

Knickrehm M., Berthon B., Daugherty P. Digital disruption : The growth multiplier. Optimizing digital investments to realize higher productivity and growth. Dublin :Accenture, 2016. 12 p. URL: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF4/Accenture-Strategy-Digital Disruption-Growth-Multiplier.pdf.

Калашников І. Б., Вавиліна А. В, Якубова Т. Н. Новий технологічний уклад на шляху становлення інноваційної економіки. Креативна економіка. 2018. № 12. С.1307 – 1320.

Чумаченко М. Г., Ляшенко В. І. Неоіндустріальні перспективи економіки України. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39750/01-Chumachenko.pdf?sequence=1.

Бабкіна С. І. Проблеми інноваційного розвитку національної економіки в процесі становлення нового технологічного укладу. Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України. «Кримський агротехнологічний університет». Серія: Економічні науки. 2014. № 159.

Губанов С. Неоіндустриалізація: к питанню о «питанні» (деякі уточнення). Економист, 2017. № 3.

Губанов С. Доповідь «Структурно-інноваційна політика з метою стійкого росту та модернізації економіки». Економист, 2017. № 3.

Тоффлер Е., Тоффлер X. Революційне богатство. Москва : АСТ, 2008.

Калашников І. Б. Інноваційна економика: безпечне функціонування та новий технологічний уклад. Інформаційна безпека регіонів, 2017. № 1(26).

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/vvp/kkv_vvp/kkv_vvp_u/arh_vn_ok2016_u.htm3.

Рейтинг конкурентоспроможності економік країн світу - 2017/2018. URL : https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-rejting-konkurentosposobnosti-ekonomik-stran-mira---20172018.

Сороко Е. М. Золоті перетини, процеси самоорганизації та еволюції систем: Введення в загальну теорію гармонії систем. Вид. 6-е. 2018. стр. 20.

Сухоруков А. І. Попередження зовнішніх економічних загроз. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд. Київ : НІПМБ РНБОУ, 2003. С. 139-142.

Сухоруков А. І. Трансфер економічних криз як причина недосконалих циклів. Стратегічна панорама. 2004. №2. С.68-84.

Yegorova-Gudkova, T. I. Some proportions of the economic system of the state in the conditions of developing a strategy for solving the crisis. Velyko Tyrnovo: Scientific proceedings of the Scientific Technical Union of Mechanical Engineering. 2017. Vol. 26/212, March. 2016. С. 61-64.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Нєустроєв, Ю., Єгорова-Гудкова , Т., & Острянко, В. (2020). АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 202–209. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-202-209

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності