СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЦИКЛІЧНОГО ТИПУ

Автор(и)

  • Є.А. Бобров ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-157-169

Ключові слова:

інновації, лінійна економіка, циркулярна економіка

Анотація

Основними актуальними загрозами існування людства є ядерна війна, екологічний колапс і технологічний прорив. Всі вони тісно пов’язані як з політикою безпеки, так і з розвитком економіки. Метою даного дослідження є розкрити основні тенденції, пов’язані із переходом до економіки циркулярного типу. Діюча у світі економічна система використовує за рік ресурси, для відновлення яких необхідно півтора року, таким чином здійснюючи незворотній вплив на екосистему планети. Зростання світового ВВП забезпечило суттєвий прогрес і дозволило, певною мірою, звільнитися від зубожіння мільярдам людей. При цьому економічне зростання підживлюється постійним підвищенням попиту на природні ресурси. Це, у свою чергу, призводить до втрати біорізноманіття та проблем з дефіцитом води, які обумовлюються методами, що застосовуються в ході видобутку і переробки природних багатств. Для розбудови циркулярної економіки, яка є нейтральною для клімату започатковується відповідні політичні ініціативи, розробляються програмні дії. Трансформація вже триває, проте концептуальні рішення необхідно розробляти і приймати в найближчі роки. Політика та економіка мають бути спрямовані на те, щоб діяльність, яка сприяє перетворенню суспільства на більш екологічно чисте, ставала економічно вигідною. Найбільш очевидним кроком має стати заборона субсидування будь-якої діяльності, що є шкідливою для навколишнього середовища. В Україні існують широкі можливості для трансформації домінуючої моделі лінійної економіки в екологічно і економічно ефективну циркулярну модель. Розвиток циркулярної економіки в Україні може дати не тільки позитивний екологічний ефект, але й економічний ефект від підвищення енерго- та ресурсної ефективності, а також соціальний ефект від створення додаткових робочих місць, отримання прибутку компаніями в нових галузях і видах діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Є.А. Бобров, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., доцент, професор кафедра національної економіки та фінансів

Посилання

Carson R. Silent Spring. USA: Houghton Mifflin, 1962. 155 p.

Boulding K. The Economics of the Coming Spaceship Earth. Environmental Quality in a Growing Economy, 1966. URL : http://arachnid.biosci.utexas.edu/courses/THOC/Readings/Bouldin g_SpaceshipEarth.pdf.

Boulding K. Earth as a Space Ship. University of Colorado at Boulder Libraries, 1965. 156 p. Р. 3.

Meadows D.Н., Randers J., Meadows D.L, Behrens W. The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, 1972. 211 p., P. 22, 102.

Limits to Growth: The 30-Year Update. Мoscow: Академкнига, 2007.

Hecht J. Prophesy of economic collapse 'coming true'. NewScientist. 17.11.2008.

McDonough W., Braungart M. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. 1st edition North Point Press, 2002. 193 p.

Pauli G. The Blue Economy. Version 2. Academic Foundation, 2015. 386 p.

Stahel W. Jobs for Tomorrow: The Potential for Substituting Manpower for Energy. NY: Vantage Press, 1981. 116 p.

Kalundborg Symbiosis is the world’s first working industrial symbiosis. URL : http://www.symbiosis.dk.

Батова Н., Сачек П., Точицкая И. На пути к зеленому росту: окно возможностей циркулярной экономики. BEROC Green Economy Policy Paper Series. 2018. URL : http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_GE_1.pdf.

Kirchherr J. et al. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 2017. №127. P. 221-232.

Geng Y., Zhu Q., Doberstein B., Fujita T. Implementing China’s circular economy concept at the regional level: A review of progress in Dalian. Waste Management. 2009. №29. P. 996–1002.

Yuan Z., Bi J., Moriguichi Y. The circular economy: A new development strategy in China. Journal of Industrial Ecology. 2006. №10. Р. 4-8.

Geissdoerfer M. The Circular Economy – a new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production (accepted version). URL : http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.0488.

Zink T., Geyer R. Circular economy rebound. Journal of Industrial Ecology. 2017. №21. Р. 593–602.

Bastein T. et al. Opportunities for a Circular Economy in the Netherlands. Report commissioned by the Netherlands Ministry of Infrastructure and Environment, 2013.

Hislop H., Hill J. Reinventing the wheel: A circular economy for resource security. London: Green Alliance, 2011.

Ingebrightsen S., Jakobsen O. Circulation Economics. Peter Lang, 2007.

Ellen MacArthur et al. Towards the circular economy. Foundation Ellen MacArthur Foundation, the McKinsey Center for Business and Environment, 2013. URL : https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-theCircular-Economy-vol.1.pdf.

Ellen MacArthur et al. Intelligent Assets: Unlocking the circular economy potential. Foundation Ellen MacArthur Foundation, 2016. URL : https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Intelligent_Assets_080216-AUDIO-E.pdf.

Зварич І. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами. Журнал європейської економіки. 2017. №1. С. 41-57. URL : http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/914/900.

Сергієнко-Бердюкова Л. Передумови формування та впровадження концепції циркулярної економіки. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2015. №3 (33). С. 327–350. URL : http://pbo.ztu.edu.ua/ article/viewFile/65717/61007.

Потапенко В. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки»: монографія за наук. ред. д.е.н., проф. Є. В. Хлобистова. Київ : НІСД, 2012. 360 с.

Schandl, H., West J. Resource use and resource efficiency in the Asia-Pacific region. Global Environmental Change-Human and Policy Dimension. 2010. №20 (4). Р. 636-647.

Global material flows and resource productivity 2016. Assessment report for the UNEP International Resource Panel.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016. URL : http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en.

Global Resources Outlook 2019. Scenarios. URL : https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook.

Global Material Flows Database. URL : https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database.

Mineral Resource Governance in the 21st Century. Gearing extractive industries towards sustainable development. URL : https://www.resourcepanel.org/reports/mineral-resource-governance-21st-century.

Haffmans et al. Products that Flow: Circular Business Models and Design Strategies for Fast Moving Consumer Goods. BIS Publishers, 2018.

Wiedenhofer D., Fishman T., Lauk C., Haas W., Krausmann F. Integrating material stock dynamics into economy-wide material flow accounting: concepts, modelling, and global application for 1900-2050. Ecological economics. 2019. №156. Р. 121-133.

Bakker et al. Products That Last - product design for circular business models. TU Delft Library/Marcel den Hollander IDRC, 2014.

Emissions of Air Pollutants in the UK, 1970-2013, 18.12.2014. URL : http://www3.epa.gov/airtrends/aqtrends.html.

Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe Communication from the Commission to the European parliament, the European council, the council, the European economic and social committee and the Committee of the regions, 02.07.2014. URL : https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/circular-economy-communication.pdf.

Closing the Loop — An EU Action Plan for the Circular Economy. Communication from the Commission to the European parliament, the European council, the council, the European economic and social committee and the Committee of the regions, 02.12.2015. URL : https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF.

Резолюція Генасамблеї ООН від 25.09.2015 № 70/1. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. URL : https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

The European Green Deal Communication from the Commission to the European parliament, the European council, the council, the European economic and social committee and the Committee of the regions, 11.12.2019. URL : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf.

Circular Advantage. Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth, 2014. URL : https://www.accenture.com/t20150523T053139__w__/il-en/_acnmedia/Accenture/ConversionAssets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_6/Accenture-Circular-Advantage-InnovativeBusiness-Models-Technologies-Value-Growth.pdf.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Бобров, Є. (2020). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЦИКЛІЧНОГО ТИПУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 157–169. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-157-169

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність