ОЦІНКА СПРИЙНЯТТЯ ДІТЬМИ ХАРЧОВОГО СЕРВІСУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • А.С. Коноваленко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-121-127

Ключові слова:

маркетинг, поведінка споживача, харчування дітей, мотивація, мотиваційне поле споживача, гедонізм, ринок продуктів та послуг харчування, споживча соціалізація

Анотація

У статті розглянуто методичні підходи до аналізу сприйняття рівня харчового сервісу дітьми шкільного віку, які є споживачами послуг харчування у закладах загальної середньої освіти. Використано загальнонаукові методи пізнання та спеціальні методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, групування, метод опитування для збору первинних даних, методи статистичного аналізу отриманих результатів, графічний метод для наочного представлення отриманих результатів, метод Servqual для оцінки ступеня задоволеності рівнем сервісу та методику оцінювання лояльності споживачів за індексом лояльності NPS (Net Promoter Score). Описано запропонований методичний підхід до визначення рівня задоволеності дітей рівнем харчового сервісу, який полягає у визначенні як узагальненого показника, так і деталізацію за атрибутами харчового сервісу. На основі запропонованого підходу здійснено аналіз сприйняття дітьми харчового сервісу у закладах загальної середньої освіти, визначено існуючи проблеми у рівні його забезпечення, які слугують основою для розробки маркетингової стратегії діяльності провайдерів харчового сервісу у загальних закладах середньої освіти. За результатами проведеного дослідження споживчої поведінки дітей на ринку продуктів та послуг харчування у закладах освіти визначено, що ступінь задоволеності споживачів харчовим сервісом має рівень нижче середнього. Оцінено ступінь лояльності споживачів на основі визначенні індексу лояльності NPS (Net Promoter Score) споживачів. На основі запропонованого підходу визначення ключових параметрів оцінки рівня задоволеності споживачів рівнем харчового сервісу визначено потенціал інноваційної активності у напряму модернізації сфери харчового сервісу закладів загальної середньої освіти. Запропонований методичний підхід доцільно застосовувати для здійснення систематичного моніторингу динаміки сприйняття рівня харчового сервісу дітьми шкільного віку з метою подальшого планування маркетингової стратегії діяльності суб’єктів господарювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А.С. Коноваленко, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Кульчицька В. П. Рекомендації щодо організації харчування у загальноосвітньому навчальному закладі. Практика управління закладом освіти. 2006. №3. С. 47-51.

Няньковський С. Л., Садова О. Р. Харчова поведінка та якість життя школярів старших класів м. Львова. Здоров'я дитини. 2018. Т. 13, № 1. С. 40-47. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2018_13_1_8.

Дослідження «Задоволеність батьків та учнів шкільним харчуванням». URL: mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/shkilne-harchuvannya/doslidzhennya-zadovolenist-batkiv-ta-uchniv-shkilnim-harchuvannyam.

Carmen Losassoa, Veronica Cibina, Veronica Cappaa, Anna, Roccatoa, Angiola Vanzob, Igino Andrighettoac, Antonia Riccia. Food safety and nutrition: Improving consumer behavior. Food Control. 2012. Vol. 26. Issue 2. Pp. 252-258. DOI: 10.1016/j.foodcont.2012.01.038.

Лагодієнко В. В., Голоднюк О. М., Мільчева В.В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. 2018. Том 10. Випуск 2. С. 40-49. DOI: 10.15673/fie.v10i2.959.

Dunn J., Brunner Т.. Legeza D., Konovalenko A, Demchuk O.. Factors of the marketing macro system effecting children’s food production. Економічний часопис XXI. 2018. № 170 (3-4). C. 49-56.

Коноваленко А. Управління безпекою харчування дітей. Food Industry Economics. 2020. №12(1). DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1666.

Решетнікова І. Л. Оцінка якості обслуговування споживачів в сучасних торговельних підприємствах. Маркетинг: теорія і практика. 2012. №10. С. 190–195.

Parasuraman А., Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality. Journal of retailing. 1988. Vol. 64 (1). Рp. 12–40.

Reichheld F. The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth. Harvard Business School Publishing, 2006.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Коноваленко, А. (2020). ОЦІНКА СПРИЙНЯТТЯ ДІТЬМИ ХАРЧОВОГО СЕРВІСУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 121–127. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-121-127

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг