ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

Автор(и)

  • А.В. Стельмах ТОВ "СП "БРЕМІНО-УКРАЇНА"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-83-87

Ключові слова:

публічне управління, лобізм, лобізм в публічному управлінні, парламентар, парламентська діяльність, методи лобізму у парламенті

Анотація

У статті обґрунтовано, що лобістська діяльність реалізується в Україні зараз в «тіні» та розвивається активно. У зв’язку з цим, виникла реальна потреба у виокремленні та систематизації сучасних проблем реалізації лобістської діяльності в системі публічного управління в Україні з метою вирішення таких проблем. Визначено, що однією із загроз державній безпеці слід розглядати інститут лобізму, який не має свого нормативно-правового закріпленні та існує у «тіні». Слід звернути увагу, що лобізм реально існує і завдання системи управління врегулювати таких інститут з урахуванням вимог сучасного суспільства світових тенденцій розвитку, глобалізаційних викликів та реалій існування інформаційного суспільства. Визначено, що в європейських країнах врегульована лобістська діяльність як основа формування демократії в цих країнах. Проведений аналіз дає підстави виокремити наступні кластери проблем розвитку інституту лобізму у в системі публічного управління. По-перше, негативне сприйняття даного інституту суспільством та громадянами країни, що призводить до несприйняття позитивних наслідків такої діяльності. По-друге, нормативно-правове неврегульованість інституту лобізму в України, що призводить до серйозних наслідків в системі прийняття важливих державно-управлінських рішень. По-третє, часто лобістська діяльність пов’язана з корупцією. По-четверте, лобістська діяльність може загрожувати державній безпеці, якщо вона має негативний характер. По-п’яте, неврегульованість лобістської діяльності призводить її існування у «тіні» і, як наслідок, негативно впливає на соціально-економічне становище країни. По-шосте, на сьогодні існує проблема професіоналізації осіб, які займатимуться лобістською діяльності. По-сьоме, існує проблема встановлення стандартів якості лобістської діяльності або вирішення питання реєстрації даних осіб.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А.В. Стельмах , ТОВ "СП "БРЕМІНО-УКРАЇНА"

Голова наглядової ради

Посилання

Тихомирова Е. Б. Лоббизм как специфическая форма коммуникации с общественностью. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2002. № 3. С. 113–127.

Кумс К. Лоббизм и его регулирование: советы британского эксперта. Бизнес и политика. 1994. № 1.

Росенко М. І. Лобізм і його роль в діяльності сучасних парламентів. шляхи удосконалення регламентації діяльності лобістів в парламенті України. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 11, 2010. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=214.

Виговський Д. Суть лобізму як категорії політичної науки. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2008. Випуск 20. С. 42-48.

Ганжуров Ю. Парламентське лобіювання в контексті політичної комунікації. Політичний менеджмент. 2005. № (13). C. 50-62.

Головко В. Становлення лобізму в Україні: проблеми законодавчого регулювання. Гуманітарний журнал. 2012. № 4. URL: http://journals.uran.ua/index.php/wissn003/article/view/4939.

Вітвіцький С. С., Южека Р. С. Міжнародний досвід розвитку інституту лобізму та проблема його легалізації в Україні. «Молодий вчений». Серія: Юридичні науки. 2015. № 2 (17). С. 734-736.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Стельмах , А. (2020). ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 83–87. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-83-87

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування