ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ З ДІТЬМИ В МІСЦЕВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Автор(и)

  • П.М. Петровський Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • М.М. Обіход Львівська обласна державна адміністрація

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-68-76

Ключові слова:

публічне управління, територіальна громада, соціальні послуги, сім’я, захист прав дітей, складні життєві обставини

Анотація

На сьогодні в Україні продовжується реформа системи соціальних послуг на рівні місцевого самоврядування. Особлива увага приділяється послугам, спрямованим на превенцію вразливості, раннє виявлення та втручання для ефективної допомоги дітям та їх сім’ям, а також молоді, яка цього потребує. В свою чергу реформа децентралізації посилює роль територіальних громад у цьому процесі. На поточному етапі важливо визначити, які саме механізми управління слід застосовувати на національному та місцевому рівнях для забезпечення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення через підвищення якості послуг та забезпечення  сталості, безперервності та інтегрованості надання послуг. Слід зауважити, що процеси децентралізації кинули виклик сформованій в Україні системі надання соціальних послуг. При імплементації нового Закону України «Про соціальні послуги» постали питання про те, як мають взаємодіяти учасники системи в нових умовах, як має бути розмежовано повноваження між різними рівнями територіальних організацій у наданні послуг, яким чином стимулювати розвиток ринку соціальних послуг, тощо. В статті розглянуто теоретико-методичні засади державного управління розвитком соціальних послуг в місцевих територіальних громадах, повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і найкращих інтересів дітей, сформульовано методичні рекомендації щодо впровадження механізмів забезпечення соціального захисту для дітей та сімей із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Окремо зазначено що, вчасне надання соціальної підтримки у складних життєвих обставинах, з якими зіштовхуються мешканці громади, та захист їхніх прав збільшує довіру до органів місцевого самоврядування, що в свою чергу нівелює питання можливого соціального невдоволення мешканців керівництвом громади.  Вищезгадані заходи прямо впливають на якість життя всіх мешканців громади, підвищуючи соціальне благополуччя і безпеку. Також акцентовано увагу на нормативно-правовому забезпеченні протидії бездіяльності щодо реалізації вищезазначених потреб громади та виконання органами місцевого самоврядування повноважень, не виконання яких, тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

П.М. Петровський, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державного управління

М.М. Обіход, Львівська обласна державна адміністрація

к.н.держ.упр., завідувач сектором з реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей служби у справах дітей

Посилання

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: ст.11, Закону України від 13 січня 2005 р. № 2342-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15#Text.

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#Text.

Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 585. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text.

Рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 17 лютого 2020 року: Справа № 620/3802/19. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87616817.

Про соціальні послуги: Закон України від 17 січня 2019 р. № 2671-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text.

Про організацію надання соціальних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 587. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF#Text.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Петровський, П., & Обіход, М. (2020). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ З ДІТЬМИ В МІСЦЕВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 68–76. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-68-76

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування