ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ ПРОФАЙЛІНГУ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О.І. Пархоменко-Куцевіл Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-63-67

Ключові слова:

профайлінг, публічне управління, державна безпека, кадрова безпека, загрози державній безпеці, інструменти профайлінгу

Анотація

У статті обґрунтовано, що існує багато видів профайлінгу, у тому числі: «етнічний профайлінг», «профайлінг у лобістській діяльності», «кримінальний профайлінг», «профайлінг у сфері інформаційної безпеки», «антитерористичний профайлінг», «типологічний профайлінг», «бізнес-профайлінг», «транспортний профайлінг», «готельний профайлінг» та ін. На сучасному етапі розвитку суспільства профайлінг є дуже поширеним методом, який застосовують служби безпеки в західних та національних аеропортах для визначення осіб, що здатні здійснити злочинні діяння (наприклад, терористи). Окрім фахівців-профайлерів службами безпеки використовується технічний профайлінг (наприклад, камери відеоспостереження, «поліграф» тощо). Кримінальний та поведінковий профайлінг є допустимими й законними інструментами, які дозволяють найбільш ефективним способом розподіляти обмежені ресурси правоохоронних органів. Метою дослідження є систематизація наукових підходів до проблем застосування профайлінгу як основи забезпечення державної безпеки України. Доведено, що профайлінг в систему публічного управління – це сукупність соціально-психологічних методик з діагностики особистісних особливостей, мотивів, можливих дій або бездіяльності, які прогнозують майбутню діяльність посадових осіб, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політиків з метою прогнозування сценаріїв розвитку управлінських ситуацій, відносин, вчинків, моделей поведінки та спілкування, особливо протиправної поведінки, у тому числі корупційних правопорушень. Обґрунтовано, що профайлінг в системі забезпечення державної безпеки – це сукупність соціально-психологічних методик з діагностики поведінки та діяльності посадових осіб в системі публічного управління, які носять характер правопорушень і можуть нанести шкоду не тільки органів влади, де працює ця особа, а й національній та державній безпеці країни. До основних напрямків застосування профайлінгу в системі забезпечення державної безпеки є наступні: профайлінг високопосадовців (політиків, які не відносяться до посад державної служби); профайлінг державних службовців категорії «А»; профайлінг осіб, які займаються лобістською діяльністю; профайлінг осіб, які обіймають посади в системи оборонного комплексу; профайлінг системи кадрового потенціалу системи місцевого самоврядування; профайлінг виборних посад.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.І. Пархоменко-Куцевіл , Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування

Посилання

Метод профайлінгу у практиці боротьби зі злочинністю. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12953/Zadzerkallya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Подільчак О. М. Кримінологічний профайлінг – реалізація вчення про особу злочинця. Право і суспільство. 2017. № 4. Частина 2. С. 146-150.

Черкасова Е. С. Криминальный профайлинг как ориентирующий метод поиска преступника при совершении преступления в ситуации неочевидности. Профайлинг и медиация. Калуга : НОЦ, 2016. 290 с.

Бакальчук В. О. Толерантність до нетолерантності: проблеми протидії нетерпимості в Україні. Стратегічні пріоритети. 2010. № 1. С. 92-96.

Яровой Т. С. Роль профайлінгу в лобістській діяльності: державно управлінський аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1799

Дідковська-Бідюк М. В. Профайлінг як метод профілактики протиправних дій. Ûridična psihologìâ. 2017. № 2 (21). С. 165-166.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Пархоменко-Куцевіл , О. (2020). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ ПРОФАЙЛІНГУ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 63–67. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-63-67

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування