ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І.О. Мошляк ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-26-31

Ключові слова:

прямі іноземні інвестиції, інвестиційне середовище, організаційно-економічний механізм залучення ПІІ, інвестиційна політика, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, державне регулювання

Анотація

В статті розглянуто роль іноземного інвестування в економіку України, визначені фактори, що забезпечують позитивний вплив на інвестиційний клімат та окреслені проблеми формування сприятливого інвестиційного середовища. Проаналізовано особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Наведено динаміку іноземного інвестування в економіку України. Охарактеризовано галузі національного господарства України, в які найбільше залучають іноземні інвестиції. Досліджено розподіл залучених прямих іноземних інвестицій за основними регіонами – реципієнтами інвестицій України. Обґрунтовано необхідність залучення іноземних інвестицій у сучасних умовах, досліджено головні проблеми надходження іноземних інвестицій та запропоновано основні шляхи їх вирішення. Інвестиції, у тому числі іноземні, є не лише механізмом розвитку, але й способом регулювання економіки шляхом переливання капіталу. На сучасному етапі розвитку ринку іноземні інвестиції виступають основним джерелом отримання новітніх конкурентноздатних технологій. Купівлю українських підприємств чи їх частки, тобто здійснення процесів злиття (поглинання), іноземні інвестори розглядають як привабливий спосіб інвестування з тих позицій, що зменшується ризик через неефективний менеджмент. Водночас збільшуються шанси застосування передового досвіду у сфері отримання нових технологій та обігови коштів у період затяжної кризи. Розробка механізму залучення прямих іноземних інвестицій у будь-якій державі має виходити з особливостей глобалізації економіки. Саме небажання західних компаній вкладати гроші у себе вдома пояснюється наявністю жорстких державних правил про зайнятість, великими виплатами по безробіттю, високими виплатами працедавця в соціальні фонди, високим рівнем мінімальної заробітної плати та компенсації у разі звільнення. А тому закордонна активність фірм зараз досить велика. Таким чином, створюваний в Україні механізм залучення іноземних інвестицій повинен мати наявні переваги у порівнянні з державами, звідки вони уже надходять, так і з іншими потенційними державами-реципієнтами. Головним завданням для України при залученні необхідних для структурної перебудови економіки держави іноземних інвестицій є створення таких умов щодо іноземного інвестування, які б при гарантуванні засад економічної безпеки держави одночасно забезпечували максимальне зближення інтересів держави з інтересами іноземних інвесторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.О. Мошляк, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Феняк Л. А. Вплив іноземних інвестицій на економіку України. URL : http://intkonf.org/fenyak-la-sidletskiy-ayu-vpliv-inozemnih-investitsiy-na-ekonomiku-ukrayini/.

Стельмащук А. М. Іноземні інвестиції як чинник економічного зростання внутрішнього ринку України. Сталий розвиток економіки. 2011. № 5(8). С. 240-247.

Гончаренко Л. П. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие. Москва : КНОРУС, 2005. 296 с.

Офіційний сайт державного комітету статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Тесля С. М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.3. C. 131-138.

Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом єдиного вікна : Закон України від 21.10.2010 р., № 2623-VI. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку : Закон України від 17.11.2011 р., № 4057-VI. URL : http://zakon.nau.ua/.

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки : Розпорядження КМУ від 29.09.2010 р. № 1900 р. URL : http://zakon.nau.ua/doc/? uid=1095.7768.0.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні. URL : http://newsru.ua/finance/ 17feb2011/pii.html.

Серед регіонів провідні місця за обсягами інвестицій продовжують утримувати. URl: http://news.meta.ua/ metka:прямі-іноземні-інвестиції/.

Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку України. Фінанси України. 2010. № 6. С. 62-71.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Мошляк, І. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 26–31. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-26-31

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини