ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ

Автор(и)

  • Я.В. Леонов Харківська державна академія фізичної культури
  • І.М. Побер Київський університет ринкових відносин

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-18-25

Ключові слова:

спортивна індустрія, стратегічний розвиток, фізична активність, державна політика, спортивна діяльність, спортивна комунікація, податкова політика, фінансування

Анотація

У статті розглянуто європейська практика розвитку спортивної індустрії. За нинішніх умов людина і особистість посідають центральне місце в цивілізаційному європейському розвитку. Метою соціальної інтеграції стає створення “суспільства для всіх”, в якому всі покликані відігравати активну роль. Європейська цивілізація створила та продовжує розвивати культурно-генетичну парадигму сучасного конституційного лібералізму, де визначається через поняття правової держави, верховенства закону та громадянського суспільства, якому відводиться роль гаранта, захисника прав людини та громадянина від будь-яких обмежень. Проаналізовано нормативно-правову базу Комісії по спорту Європейського союзу дозволяє узагальнити принципи державної політики в сфері спорту в країнах ЄС, основними з яких є: реформа охорони здоров’я, формування умов здорового способу життя, що включає: профілактику фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я силами всіх галузей людської діяльності (міжгалузевість) на всіх рівнях людської взаємодії (багаторівневість) індивідів, груп, організацій, регіонів, національних урядів, міжнародних об’єднань світової спільноти. Визначено, що спорт має величезний потенціал як інструмент для сприяння соціальної інтеграції та соціальної згуртованості в європейських товариствах, забезпечує громадянам можливості для взаємодії і приєднання до соціального середовища є засіб згладжування соціально-економічної дискримінації. Через свій внесок в економічне зростання та розвиток і створення робочих місць спорт допомагає «оживити» неблагополучні райони. Деякі держави-члени ЄС вже використовують спорт як інструмент і індикатор у своїй соціальній політиці, в рамках відкритого методу координації щодо соціального захисту та соціальної інтеграції. Всі жителі Європейського союзу мають рівний доступ до занять спортом. Доведено, що важливим напрямом впливу держави на функціонування спортивної комунікації є регулювання пропозиції послуг. По-перше, держава вирішує проблеми, пов’язані з виробництвом певних видів фізкультурно-спортивних послуг. З цією метою формується широка мережа фізкультурно-спортивних організацій, що належать до комунальної власності, які надають послуги населенню за помірними цінами. Завдяки цьому держава стає активним суб’єктом спортивної масової комунікації. По-друге, держава бере на себе функцію формування матеріального фактору виробництва фізкультурно-спортивних послуг. Зокрема, вона фінансує будівництво спортивних споруд, а потім здає їх в оренду недержавним спортивним організаціям, створюючи тим самим сприятливі умови для здійснення ними підприємницької діяльності. По-третє, держава здійснює пряму фінансову підтримку виробників фізкультурно-спортивних послуг. При цьому на загальнодержавному рівні особлива увага приділяється виробникам-суб’єктам світового ринку фізкультурно-спортивних послуг, тобто федераціям з видів спорту, які є перспективними з огляду на можливість перемоги спортсменів на найпрестижніших міжнародних змаганнях, насамперед на Олімпійських іграх.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Я.В. Леонов, Харківська державна академія фізичної культури

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджмент фізичної культури

Посилання

Andreff W, Stefan Szymanski, Handbook on the economics of sport, MPG Books Ltd, 2006. Bodmin, Cjrnwall, UK.

Геєць В. Феномен нестабільності – виклик економічному розвитку. 2020.

Двігун А. “Децентралізація: упровадження нової системи адміністративно-територіального устрою”, Экономический вестник Донбасса, 2019.

Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. 2019. Альпина Паблишер, Москва, Россия.

Data and statistics, Database Centers for Disease Control and Prevention. URL: https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/division-information/data-stats/index.htm.

Database, Database European Сomission. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Global Health Observatory data repository, “Database World Health Organization”. URL: http://apps.who.int/gho/data/node.main.A893?lang=en.

White Paper on Sport, “Database European Union Law”. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389190214279&uri=CELEX:52007DC0391.

Sport statistics – 2020 edition, “Database European Сomission”. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-07-17-123.

Міжнародна хартія фізичного виховання і спорту: Закон від 21.11.1978 №99-350, “База даних «Законодавство України» / ВР України”. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42/2016.

Health and Participftion, “Database European Сomission”. URL: https://ec.europa.eu/sport/policy/societal-role/health-participation_en.

Proposal for a council recommendation on promoting health-enhancing physical activity across sectors, “Database Access to European Union Law”. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389629458571&uri=CELEX:52013PC0603.

Europe 2020 strategy, “Database European Сomission”. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en#thestrategysetouttargetsinthe5followingfields.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Леонов, Я., & Побер, І. (2020). ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 18–25. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-18-25

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини