ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • В. І. Дмитренко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля https://orcid.org/0000-0003-1860-418X

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-120-127

Ключові слова:

підприємства будівельної галузі, проблеми та перспективи розвитку, ключові фактори успіху, конкурентоспроможність, аналіз діяльності

Анотація

У ринкових умовах розвитку національної економіки сфера будівництва є однією із провідних та найважливіших із видів економічної діяльності в Україні. Це пов’язано з тим, що підприємства будівельної галузі в Україні створюють велику кількість робочих місць і використовує продукцію всіх галузей (ланок) народного господарства. Тут варто також зазначити, що на рівень розвитку підприємств будівельної сфери в Україні також впливають процеси фінансування виробничої бази будівництва, рівень якості кадрового потенціалу, рівень поставок будівельної техніки, матеріалів та конструкцій. Усе це обумовило вибір теми статті, розкриває її актуальність та визначає загальну мету наукової роботи. Розвиток будівельної галузі неминуче викликає економічне зростання у країні та розв’язання багатьох соціальних проблем. На сучасному етапі досить складно говорити про будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі. Якщо на регіональному рівні чітко простежується тенденція верховенства будівельних організацій центральних районів і великих містмільйонерів у зв’язку з їх значними потужностями й інвестиційною привабливістю, то на глобальному рівні підприємства будівельної галузі України значно відстає через брак необхідних фінансових та організаційних перетворень. Разом з тим ріст підприємств будівельної галузі неминуче викликає економічний ріст у країні і виникнен­ня необхідних умов для розв'язання багатьох соці­альних проблем. Але на сучасному етапі її розвитку говорити про будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі не представляється можливим. Якщо на регіональному рівні чітко просліджується тенденція верховенства підприємства будівельної галузі центральних районів та великих міст-мільйонерів у зв’язку з їх значними потужностями і інвестиційною привабливістю, то на глобальному рівні будівельна галузь України програє через брак необхідних фінансових та організаційних перетворень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. І. Дмитренко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

к.е.н., професор

Посилання

Биба В. В. Інвестиційне забезпечення розвитку будівельної галузі в Україну. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Економіка і регіон. №1 (38). 2013. С. 67–71.

Фісуненко Н. О. Підходи до дослідження стану будівельної галузі. Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16-17 лютого 2018 року). Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 40-43.

Гамалій В. Ф., Романчук С. А., Ткачук О. В. Прогнозування розвитку національного будівельного ринку в умовах економічної кризи. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 4(24). С. 25-29. URL: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/6_1.pdf.

Бубенко О. П. Інноваційні складові підвищення ефективності будівельних підприємств. Бізнес Інформ. 2012. №12. С. 156-161.

Крисько Ж. Аналіз середовища реструктуризації підприємств будівельної галузі. Економічний аналіз. 2012. № 10(4). С. 203-206.

Сенів Б. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку будівельної галузі України. Інноваційна економіка. 2010. № 3. С. 19-24.

Вознюк Ю. В. Джерела фінансового забезпечення будівельного процесу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2007. Вип. 3 (39). С. 46-51. URL : http://old.nuwm.rv.ua/metods/asp/v39ek.html.

Волк О. М., Шашко М. В. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності у будівельній галузі України. Вісник СумДУ. 2012. № 1. С. 115-121.

Татар М. С. Дослідження проблем розвитку ресурсного потенціалу будівельних підприємств України в умовах активізації факторів зовнішнього середовища. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6, Ч. 3. С. 81-86.

Ліпич Л. Г., Чорнуха І. В., Цимбалюк І. О. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. 212 с.

Шубенкіна В. О. Тенденції розвитку будівельного комплексу України. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 8 (35). С. 55-58.

Есипенко А. Д. Інвестиційний та інноваційний розвиток будівельної галузі України в умовах світової фінансової та економічної кризи. Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. 2009. № 2. Т.7. С. 120-122.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

Мамонов К. А., Угоднікова О. І. Планування потенціалу розвитку будівельного підприємства. Економічний аналіз. 2013. С. 311-316.

Проданова Л. В., Панкова Л. І., Зайва Ю. О. Проблемні аспекти розвитку ринку будівельної галузі України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Випуск 6-2 (06). С. 57-61.

Komelina О. V., Vasiuta V. V., Miniailenko I. V. Spatial development of construction: modeling and its financial and investment support. International Journal of Engineering & Technology, 2018. №7, № 3.2. С. 183-190.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Дмитренко, В. І. (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 120–127. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-120-127

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність