СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • В. І. Дмитренко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля https://orcid.org/0000-0003-1860-418X

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-147-154

Ключові слова:

будівництво, будівельна галузь, будівельна продукція, національна економіка, економічне зростання, державне регулювання будівельної галузі

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що прогрес у розвитку людської цивілізації тісно пов'язаний з функціонуванням будівельної галузі. За рівнем та якістю споруджених будівель (пірамід, храмів, театрів, стадіонів, каналів, автошляхів, торгових центрів, хмарочосів, житлових кварталів) можна судити про досягнення державних утворень кілька тисячоліть тому і сьогодні. Тому для забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку країни та запобігання кризи будь-яка держава повинна приділяти значну увагу контролю за діяльністю будівельної галузі. Тому важливість розвитку будівельної галузі полягає в тому, що будівництво взаємопов'язане майже з усіма галузями економіки, оскільки воно, з одного боку, є виробником і постачальником основних фондів для всіх галузей економіки, а також інші - споживачі багатьох. Швидкий розвиток будівельної галузі тягне за собою ланцюжок інших галузей, що позитивно впливає на стан економіки в цілому, вирішуючи проблеми економічного та соціального значення. У статті охарактеризовано ключові елементи терміна «будівництво», які наведені у Міжнародній Конвенції. Досліджено тенденції розвитку будівельної галузі, можливість використання їх для прогнозування і стимулювання розвитку національної економіки Систематизовано та проаналізовано основні групи поглядів дослідників стосовно визначення «будівельної галузі». Розкрито спектр виробничих процесів, які охоплює будівництво як галузь матеріального виробництва. Обґрунтовано ключові ознаки функціонування будівельної галузі. Розглянуто основні види реалізованої будівельної продукції та виділені основні сегменти. Встановлено об’єкти та суб’єкти будівельної галузі. Розкрито організаційні особливості, які визначаються умовами забудови, приналежністю і призначенням об’єктів, що будуються та  характером управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. І. Дмитренко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

к.е.н., професор

Посилання

Конвенція про безпеку та гігієну праці у будівництві N 167 (укр/рос), Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 20.06.1988 № 167. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/2199.

Калініченко Л. Л., Сидорова Ю. Р. Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної продукції України. Молодий вчений. 2017. № 4.4 (44.4). С. 64-68.

Неборський Є. Загальна характеристика окремих суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування. Актуальні проблеми правознавства. 2019. №3 (19). С. 54-58.

Латишева О. В., Сайко А. Д. Будівельна галузь України: сучасний стан та її роль у забезпеченні сталого розвитку національної економіки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2(56). С. 66-73.

Козич О. Державне регулювання діяльності будівельної галузі України. Публічне управління : теорія та практика. 2012. № 3 (11). С. 138–142.

Квасніцька О. О. Сутність будівельної діяльності: теоретичний погляд. Наукові праці НУ ОЮА. 2018. URL : http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom10/43.pdf.

Бондарєва Н. Термінологічне дослідження поняття «будівництво» в економіці України. Вісник Львів ун-ту. Серія екон. 2008. Вип. 40. С. 47–50.

Карлова О. А. Особливості та потенційні можливості розвитку житлового будівництва в регіонах України. Економіка будівництва і міського господарства. 2013. Т. 9. № 4. С. 329–334.

Щербина В. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2013. № 3. С. 10–15.

Крисько Ж. Аналіз середовища реструктуризації підприємств будівельної галузі. Економічний аналіз. 2012. № 10(4). С. 203–206.

Стукаленко О. В. Місце будівельного права в системі права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2016. Вип. 37. Т. 3. C. 25-27.

Овчаренко Д. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України. Траекторія науки. 2015. № 1. URL : http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/6.

Антонова Л. В. Стратегічні пріоритети розвитку державного регулювання будівельної галузі економіки України. Наукові праці. Державне управління. 2014. Вип. 223. Т. 235. С. 143–149.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Дмитренко, В. І. (2020). СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 147–154. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-147-154

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності