УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-125-131

Ключові слова:

обсяг продукту та проекту, проект з розробки програмного забезпечення, невизначеність, формалізація проектних процесів, управління знаннями

Анотація

У процесі формування ринкової економіки в Україні особливого значення набувають ринкові механізми та методи управління в різних сферах діяльності, які базуються на сучасних методологіях, методах та засобах управління. Одним з найбільш ефективних підходів до становлення України як розвиненої держави з ринковою економікою є широке використання управління проектами (Project Management) в провадженні різних видів діяльності. Ідеєю даної статті є представлення існуючої проблеми у сфері проектного менеджменту, повязаної з розширенням обсягів проекту, та негативних наслідків, які вона спричиняє, природу її виникнення та можливі шляхи розвязання. Перш за все, в рамках статті було представлено статистичні данні у вигляді опитування серед практикуючих менеджерів, яке демонструє частки проектів від загальної кількості, які були виконані успішно, яких було визнано проваленими, та характеристики фактичної реалізації в заданих рамками проекту ресурсів. На основі цих даних і базувалось ствердження про наявність проблеми як такої, а також негативних наслідків, до яких вона призводить. Далі, з метою пошуку можливих шляхів вирішення проблеми, були надані та визначені поняття обсягу продукту та проекту, їх взаємозв’язок , а також було представлено причини, котрі призводять до їх небажаного розширення, за допомогою котрих, в свою чергу був локалізований основний фактор, а саме – невизначеність, дефініцію котрого і було представлено у продовженні статті. Для визначення контексту, в рамках якого невизначеність негативно впливає на робочі процеси проекту, було представлено архітектурну модель типового проекту з розробки програмного забезпечення, котра буде використовуватись в рамках наукової роботи і подальшому, а також дано визначення самому поняттю проекту з розробки програмного забезпечення. Проаналізувавши модель, було виявлено процеси, на функціонування яких може негативно впливати невизначеність, на основі чого була запропонована гіпотеза, котра полягає у використанні методики управління знаннями у якості інструменту їх формалізації, котра би дозволяла запобігти невиконанню бізнес-цілей проекту навіть при розширенні обсягу продукту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Б. В. Осташевський, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

OMG Essence 1.2. URL: https://www.omg.org/spec/Essence/1.2/PDF.

PMI “Pulse of the Profession” 2018. URL: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf.

Максим Цепков. Agile и управление знаниями в ИТ-проектах. URL: http://mtsepkov.org/KM-in-IT-KMrussia2016.

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Project Management Institute, 131 с.

Larson, R. & Larson, E. Top five causes of scope creep ... and what to do about them. Paper presented at PMI Global Congress 2009. North America, Orlando, FL. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2009.

Robert K. Wysocki. Effective software project management, 2006. 5 с.

Алешин А. В., Аньшин В. М., Багратиони К. А. Управление проектами : фундаментальный курс. Москва : Высшая школа экономики, 2013. 409 с.

Williams, M. TechnoBabble. PM Network, 15(12). 2001. С. 42-47.

Рач В. А. Стратегический потенциал предприятия в условиях новой экономики. 2001.

Кулопулос Т., Фраппаоло К. Управление знаниями – что это такое. 2001.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Осташевський, Б. В. (2020). УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 125–131. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-125-131

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг