РОЛЬ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Х. Ельгувірі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-112-124

Ключові слова:

якість, принципи управління якістю, загальне управління якістю, контекст, ризик-орієнтоване мислення

Анотація

Якість продукції – найважливіший показник діяльності підприємства. Підвищення якості значною мірою визначає виживання підприємства в умовах ринку, темпи науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві. Потужним імпульсом до набуття знань у сфері якості та створення на підприємствах систем управління якістю стало прийняття міжнародних стандартів ISO серії 9000, що описують моделі управління якістю для підприємств, організацій та установ будь-якої сфери діяльності. Універсальний характер зазначених стандартів і описаних у них систем якості потребує глибоких знань теорії і методів управління підприємством через якість. Цілісна чітко структурована система управління на промисловому підприємстві, що об'єднує всі господарські процеси в єдиний налагоджений керований механізм, здатна запобігти проникненню кризових явищ у функціонування й розвиток суб'єктів господарювання і не допустити розповсюдження їхніх негативних наслідків. Формування такої системи управління, що має вирішувати стратегічні завдання, повинно здійснюватися за певними принципами, що забезпечують задовільний рівень управлінського впливу на фінансово-господарські відносини, процеси, окремі операції та дозволяють вчасно досягти цілей розвитку. Дослідження підходів до розробки сукупності принципів системи стратегічного управління розвитком підприємства є своєчасним й обумовлюється потребою в стабільному господарюванні при ефективному управлінні діяльністю, необхідністю гармонійної інтеграції внутрішнього стану й зовнішнього оточення підприємства в довгостроковому спрямуванні, запобіжного реагування на динамізм бізнес-середовища, проактивного впровадження змін та перетворень на вітчизняних підприємствах. У статті показано, що принципи управління якістю продукції знаходяться в центрі уваги багатьох міжнародних стандартів, зокрема ISO 9000:2005, Системи менеджменту якості - Основні положення і словник, а також ISO 9001:2008, Системи менеджменту якості - вимоги, міжнародного стандарту ISO 9004:2009 та інших, і дуже важливі для успіху менеджменту, в тому числі вітчизняного.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Х. Ельгувірі, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach, URL : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9004:ed-3:v1:en

Goleman D, Boyatzis R., McKee A. Primal Leadership - Realizing the Power of Emotional Intelligence. Boston: Harvard Business School Press, 2002.

Mayo A. J. and Nohria N. In Their Time: The Greatest Business Leaders Of The Twentieth Century. Harvard Business Review Press, 2005. 480 p.

Berman K., Knight J., Cas J. Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean. Harvard Business Review Press; 1st Edition, 2007. 288 p.

ISO 9001:2015. Quality management systems — Requirements, URL : https://www.iso.org/standard/62085.html.

ISO 10014:2006. Quality management — Guidelines for realizing financial and economic benefits, URL : https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10014:ed-1:v1:en.

Peters T., Austin N. A Passion for Excellence: The Leadership Difference. New York: Warner Books, Inc., 1986. 575 p.

Warren B. On Becoming a Leader. Basic Books, Fourth Edition, 2009. 295 р.

Northouse P. G. Leadership: Theory and Practice. SAGE Publications, Inc, 4th Edition, 2006. 416 p.

Harrington J. H., Esseling K., Van Nimwegen. Business Process Improvement Workbook: Documentation, Analysis, Design and Management of Business Process Improvement. McGraw-Hill Education; 1 edition, 1997. 314 p.

Harrington J. H. Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness. McGraw-Hill Education; 1 edition, 1991. 274 p.

Rentzhog, O. The foundations of tomorrow's enterprise, Process-oriented business philosophy, 2000.

Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации производства. Москва : Институт комплексных стратегических исследований, 2006. 312 с.

Rampersad H. K. Total Quality Management - An Executive Guide to Continuous Improvement. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001. 190 р.

Друкер П. Ф. Информация, которая действительно нужна руководителю. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. 220 с.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Ельгувірі, Х. (2020). РОЛЬ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 112–124. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-112-124

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг