УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Г. О. Сабадош ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0001-6430-1505
  • Є. І. Сивак ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-3447-3389
  • О. В. Харченко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-2207-5244

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-85-93

Ключові слова:

держава, політична держава, економічний стан, держава - підприємство, державне управління, державний службовець, інформаційно-комунікаційні технології, електронний документообіг, якість публічного обслуговування, система CРI, ефективність державного управління, електронне управління

Анотація

В статті розглядаються основні причини проведення реформи публічного управління в Україні. Акцентується увага на необхідності створення ефективної публічної служби та основних напрямках реформи державного управління. Розглядаються основні  умови підвищення ефективності діяльності органів публічної влади за рахунок впровадження ІТ і оцінювання ефективності діяльності публічних службовців і органів публічної влади в цілому. Аналізується теоретичні основи та світовий досвід інформатизації публічної служби, адаптації  інформаційно-комунікаційних технологій дія підвищення результативності процесу прийняття та реалізації публічних управлінських рішень та оптимізації функціональної діяльності органу публічної влади в цілому. Результати функціональної діяльності кожного публічного службовця і органну публічної влади повинні знаходитися у стані постійного моніторингу з боку суспільства. Розглядається  показник ефективності роботи держави через положення країни в рейтингу GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot) Світового банку; представлені основні критерії оцінки та динаміка положення України в цьому рейтингу. Аналізується тенденція зміни частки відатків на утримання органів державного управління Зведеного бюджету України протягом та тенденція зміни номінального ВВП та видатків на оплату праці працівників сектору державного управління за звітний період для оцінки ефективності системи публічного управління в Україні і порівняння з іншими країнпми. Робіться акцент на неохідності запровадження системи КРІ для публічних службовців, досліджується взаємозв’язок ефективності діяльності публічної служби та добробуту населення країни, що є осоюли во актуальним для України сьогодні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Г. О. Сабадош, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління

Є. І. Сивак, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

магістрант

О. В. Харченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

магістрант

Посилання

Balabanova, L. V. (2003), Ynformatsyonnoe obespechenie obosnovanie upravlencheskykh reshenyj v uslovyiakh marketynhovoj orientatsyy predpryiatyia [Information support for the justification of management decisions in the context of marketing orientation of the enterprise], DonNUET ym. M. Tuhan-Baranovskoho, Donetsk, Ukraine, p. 143.

Brozhik, L. (2007), “Information technologies and efficiency of public administration”, Personal, №8, pp. 81-85.

The official site of State Enterprise "State Center of Information Resources of Ukraine", retrieved from : http://dir.gov.ua.

Destefanis, S. and Naddeo, P. (2015), “Public-Private Wage Premium and Heterogeneity”, An Analysis for Six European Countries.

Kaliuzhnyj, R. Pavlovs'kyj, V. and Hutsaliuk, M. (2001), “Information legislation to Information society of Ukraine, № 2, pp. 7–11.

Kaminska, T. Kaminskij, A. and Pasichnik, M. (2008), “Foreign experience in implementing e-governance”.

Luhovets, V. V. and Halchynskyi, L. Yu. (2017), “Estimation of the total cost of operating systems in public authorities”, Ekonomichnyi visnyk NTUU "KPI", № 14.

Parafijnik, N. I. (2010), Dokumentno-informacijni komunikaciyi [Documentary and information communications], Nac. aerokosm. un-t «Hark. aviac. in-t», Harkiv, Ukraine, p. 57.

Petrenko, S. M. (2007), Informatsijne zabezpechennia vnutrishn'oho kontroliu hospodars'kykh system [Information support of internal control of economic systems], DonNUET, Donets'k, Ukraine, p. 290.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine “On Information”, Vidomosti VRU, №48, p. 650, retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

State statistics Service of Ukraine (2018), retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua.

Sukupna vartist volodinnya (2020), retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сукупна_вартість_володіння

World Data Bank (2018), retrieved from : http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Сабадош, Г. О., Сивак, Є. І., & Харченко, О. В. (2020). УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 85–93. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-85-93

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування