ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-204-212

Ключові слова:

інноваційно-інвестиційні складові, привабливість, конкурентоздатність, сільськогосподарське виробництво

Анотація

Зазначено, що у сучасних умовах досить низка сприйнятливість сільгоспвиробників до наукових досягнень. Визначено основні етапи інноваційно-інвестиційного процесу: фундаментальні (академічні) дослідження; прикладні дослідження; дослідно-конструкторські роботи; комерціалізація інновації. Визначено завдання інноваційного менеджменту. Розглянуто показники інвестиційної привабливості, які запропоновано  умовно розділити на дві групи: соціальні індикатори  та  економічні фактори. Зазначено, що інвестиційний клімат суб’єктів підприємництва оцінюється на основі показників інвестиційного потенціалу й інвестиційного ризику. У свою чергу, інвестиційний потенціал враховує основні макроекономічні характеристики, насиченість території факторами виробництва, споживчий попит населення та інші показники та складається з восьми  груп показників). Зазначено, що величина інвестиційного ризику показує ймовірність втрати інвестицій і прибутку від них. Проаналізовано основні види ризику. Визначено, що для підвищення інвестиційної привабливості сільського регіону необхідно нарощувати потенціал сільськогосподарського виробництва, оновлювати технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, розвивати інші галузі економіки й підвищувати рівень добробуту жителів. Зазначено, що на інвестиційну привабливість агросистем істотно впливає рівень розвитку сільськогосподарського виробництва, технічна оснащеність виробництва й частка продукції, вироблена в приватних господарствах. Проаналізовано причини низької інвестиційної привабливості сільськогосподарської галузі, та зазначено, що інвестиційна діяльність у сільському господарстві визначається регіональною політикою. Визначено, що прогнозований ефект у сільськогосподарському виробництві може бути досягнутий лише при високій конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції. Запропоновано визначення конурентоспроможності трактувати як його здатність здійснювати прибуткову сільськогосподарську діяльність в умовах конкурентного ринку, що забезпечується вмілим використанням організаційно-управлінських, науково-технічних, економічних, виробничих, маркетингових і інших заходів ведення ефективної сільськогосподарської діяльності. Визначено показники та їхню комбінацію для оцінювання конкурентоспроможності регіональних сільськогосподарських підприємств. Визначено складові конкурентоспроможності сільськогосподарської  галузі. Запропоновано регіональні сільськогосподарські підприємства за ступенем конкурентоспроможності розділити на чотири категорії. Визначено, що свою остаточну, завершальну форму конкурентоспроможність здобуває на мікрорівні. Визначено, що конкурентоспроможність можна виявити тільки порівнянням між собою сільськогосподарських підприємств, як у масштабі країни, так і в масштабі світового ринку. Зазначено, що успішний розвиток сільського господарства багато в чому залежить від вирішення складних багатофакторних проблем підвищення та забезпечення рівнів конкурентоспроможності регіональних сільськогосподарських підприємств та інвестиційної привабливості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Ч. Орджі, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Бредун Н. В. Стратегічне планування інноваційного розвитку агропромислового виробництва на районному рівні. Економіка АПК. 2011. № 8. С. 118-122.

Гилка М. Д., Прокопець Л. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та їх державна підтримка. Економіка АПК. 2012. № 3. С. 78-83.

Демченко Т. С. Управління інвестиційними ризиками інноваційних проектів в агроформуваннях. Економіка АПК. 2011. № 10. С. 138-145.

Ткаченко В. Г., Богачев В. И., Гончаров В. Н., Бабак В. Н. и др. Инвестиционные и инновационные процессы в АПК Украины в условиях аграрной реформы : монография. Луганск : Книжковий світ, 2010. 272 с.

Лупенко Ю. О., Малік М. Й, Шпикуляк О. Г. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України : проблеми і перспективи: монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 514 с.

Кінах Н. В. Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2012. № 2. С. 90-94.

Красноруцький О.О. Методичні протиріччя в оцінці конкурентоспроможності сільського сподарських підприємств. Економіка АПК. 2011. № 12. С. 103-108.

Кулаєць М. М., Бабієнко М. Ф., Витвицька О. Д., Просянік В. М. Інноваційне сприяння у забезпеченні продовольчої безпеки. Економіка АПК. 2011. № 6. С. 111-117.

Мазнаєв Г. Є. Економічна ефективність інноваційних техніко-технологічних рішень в аграрному виробництві. Економіка АПК. 2011. № 6. С. 118-123.

Саблук П. Т. Реалізація механізму реформ в аграрній сфері. Економіка АПК. 2011. № 10. С. 3-6.

Самойлик Ю. В. Методичні підходи до оцінки стратегічного потенціалу конкурентоспроможності підприємства. Економіка АПК. 2012. № 3. С. 72-78.

Самойлюк Ю. В. Механізми структуризації стратегічного потенціалу конкурентоспроможності підприємства. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2011. № 2. С. 73.

Сусіденко Ю. В. Теоретичні аспекти сутності категорії конкурентоспроможності підприємств АПК. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 157-160.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Орджі, Л. Ч. (2019). ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 204–212. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-204-212

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність