СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • І. В. Моргачов Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0002-4347-3153

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-198-203

Ключові слова:

регіональні інноваційні процеси, інфраструктурне забезпечення регіональних інноваційних процесів, оцінювання інноваційних процесів, проект, граничний продукт регіональних чинників виробництва, інтенсивність впровадження та освоєння інновацій

Анотація

В статті розглянуто специфіку та проблеми оцінювання регіональних інноваційних процесів. Об’єктивне оцінювання регіональних інноваційних процесів уточнено в якості підстави формування дієвих заходів державного регулювання як досліджуваних процесів, так і їх інфраструктурного забезпечення. Регіональні інноваційні процеси розглянуто в якості чинника отримання переваг господарства регіону в міжнародному розподілі праці. Такі переваги є ключовою основою економічного розвитку території в умовах глобалізації та посилення світової конкуренції. Удосконалено теоретико-методичний концепт оцінювання регіональних інноваційних процесів з урахуванням їх специфіки, зокрема відносності інновацій, диференціації джерел фінансування, та використання показників інтенсивності, що дозволяє більш якісно здійснювати управління регіональними інноваційними процесами. Відносний характер інноваційних процесів зумовлює необхідність відокремлення інноваційних від квазііноваційних. Порівняння граничного продукту регіональних чинників виробництва визначено в якості основи відокремлення інноваційних процесів від квазіінноваційних. Обґрунтовано можливість використання методів оцінювання ефективності, що є аналогічними в аналізі інвестиційних проектів, однак з урахуванням специфіки регіональних інноваційних. Використання відповідних методів є можливим оскільки регіональні інноваційні процеси протікають у вигляді інвестиційних проектів. Це дозволяє оцінювати не тільки результативність але й ефективність відповідних процесів як співвідношення результатів і витрат. Уточнено специфіку останніх та проблеми їх оцінювання. Запропоновано показники інтенсивності впровадження та освоєння інновацій в якості додаткових критеріїв результативності регіональних інноваційних процесів та відповідного інфраструктурного забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. В. Моргачов, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

к.е.н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Посилання

Бузько І. Р., Галгаш Р. А. Інституціональна модель стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах. Вісник СНУ ім. В.Даля, 2017. № 6. С. 45-51.

Васильєва Т. А., Касьяненко В. О. Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки, Актуальні проблеми економіки. 2013. № 6. С. 50-59.

Галгаш Р. А. Регіональні кластери підприємств: розвиток та стратегічна координація : монографія. Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. 344 с.

Гончаров В. М., Моргачов І. В. Державна інноваційна політика розвитку науково-технічних систем: монографія. Луганськ : Ноулідж, 2013. 372 с.

Григорук П. М. Інтегральне оцінювання рівня та динаміки інноваційного потенціалу регіону. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2016, № 3. С. 109-129.

Рудь Н. Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3(129). С. 224-230.

Семененко І.М. Забезпечення сталого розвитку регіону: інституційні засади та трансформація цільового управління підприємствами: монографія. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. 370 с.

Шотік Т.М. Теоретичні основи оцінювання інноваційної інфраструктури. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент і міжнародне підприємництво. 2010. С. 95-99.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Моргачов, І. В. (2019). СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 198–203. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-198-203

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність