УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-185-192

Ключові слова:

інвестиційно-інноваційне забезпечення, державна інноваційна політика, модернізація промисловості, Четверта промислова революції, Індустрія 4.0

Анотація

У статті досліджено питання удосконалення інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції. Визначено, що метою оновленої науково-технічної, інноваційної політики є інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості, створення необхідних сприятливих умов для інноваційного технологічного розвитку, здійснення фундаментальних та прикладних  наукових досліджень створення та подальшого промислового впровадження інновацій з надання пріоритетів та особливої уваги інноваційним і технологіям Індустрії  4.0.,  сучасним технологіям Четвертої промислової революції, з метою високотехнологічного розвитку вітчизняної промисловості, зростання її конкурентоспроможності. Обгрунтовано необхідність формування комплексу інвестиційно-інноваційного забезпечення  процесів модернізації промисловості із впровадженням нових революційних технологій Індустрії 4.0., що потребує удосконалення інвестиційної  політики зі створенням спеціального цільового Фонду інноваційного розвитку, інвестування в інноваційну діяльність; розбудовою фондів венчурного капіталу та впровадженням механізмів венчурного фінансування; розширенням інформаційного організаційного забезпечення процесів залучення інвестицій; розвитком суспільно-приватного партнерства інвестування в інноваційні  проекти; розвитком інститутів та механізмів суспільного інвестування, формуванням сприятливого інвестиційного клімату. Визначено, що удосконалення політики в сфері інвестицій, інвестиційно-інноваційного забезпечення спрямоване на створення дієвих механізмів інвестиційного стимулювання та активного залучення як внутрішні так і зовнішніх інвесторів до фінансування процесів інноваційної діяльності та процесів створення та промислового впровадження інновацій, нових технологій в модернізації вітчизняної промисловості. Виявлено та узагальнено, що розбудова і реалізація оновленої  науково-технічної та інноваційної політики потребує визначення та цільового забезпечення пріоритетних для країни напрямів наукових досліджень та інноваційних технологій Індустрії 4.0.; створення Банку інноваційних проектів; підтримки фундаментальних прикладних досліджень та НДДКР  в сфері нових технологій; стимулювання розробки інноваційних продуктів, процесів, технологій та їх промислового впровадження; підтримки діяльності науково-дослідних організацій інноваційних структур; розвитку ІТ сектора, впровадження цифрових технологій, фінансової, організаційної  інформаційної підтримки їх діяльності; розбудови  інноваційної інфраструктури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. C. Кириченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Шумпетер Й. Теория экономического развития : научное пособие. Москва : Прогресс, 1982. 401 с.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития : научное пособие. Москва : Прогресс, 1990. 296 с.

Drucker Peter. Innovation and Entrepreneurship: Practict and Principles. New York : Harper and Row Publishes, 1985. 445 p.

Портер М. Конкуренция : научное пособие. Москва : Вильямс, 2005. 608 с.

Череп А. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності. Інноваційна економіка. 2010. № 17. С. 154-158

Шарп У. Инвестиции : навчальний посібник. Москва : Инфра-М, 1997. 1000 с.

Гитман Л. Дж. Основи инвестирования : навчальний посібник. Москва : Дело, 1999. 208 с.

Крупка М .Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 608 с.

Макконелл К. Экономикс: принципы, проблемы и політика : научное пособие. Москва : Инфра, 2003. 970 с.

Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений : научное пособие. Москва : Статистика, 1971. 415 с.

Кравченко Н. Інвестиційна складова інноваційного розвитку. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. № 12. С. 23-27.

Кисіль М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій. Менеджмент. 2009. №11. С. 225-230.

Капітанець Ю. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств. Інноваційна економіка. 2010. №5. С. 141-144.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Кириченко О. C. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 185–192. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-185-192

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність