СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • В. І. Дмитренко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля https://orcid.org/0000-0003-1860-418X

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-156-164

Ключові слова:

будівельне підприємство, будівельна галузь, система економічної безпеки, загрози, структура системи економічної безпеки

Анотація

Автором у статті досліджено праці вітчизняних науковців та практиків, які присвячені вивченню питання особливостей трактування поняття «система економічної безпеки підприємств» та «система економічної безпеки підприємств будівельної галузі». З’ясовано специфіку побудови системи економічної безпеки підприємства в залежності від мети створення та функціонування відповідно до підходів щодо розуміння економічної безпеки підприємства. Вивчено основні підходи до трактування категорії «система економічної безпеки підприємства», що дозволило встановити мету та функції такої системи, виокремити об’єкти та суб’єкти вказаної системи. Систематизовано основні принципи функціонування системи економічної безпеки підприємства (принцип законності, принцип комплексності, своєчасності, принцип безперервності, принцип централізації (підконтрольності) управління, принцип взаємодії і координації, принцип спеціалізації і професіоналізму, принцип конспірації і гласності, принцип обов’язкової диференціації заходів, принцип активності, принцип економічної доцільності, принцип обґрунтованості), що дозволило встановити особливості функціонування даної системи. Встановлено основні чинники, які негативно впливають на систему економічної безпеки підприємств будівельної галузі, та встановлено місце загроз серед зазначених негативних чинників. Виокремлено внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці підприємств, в тому числі й будівельної галузі, з’ясовано джерела їх виникнення та наслідки їх впливу. Запропоновано авторське трактування поняття «система економічної безпеки підприємств будівельної галузі», яке відрізняється від уже існуючих понять встановленням взаємозалежності між функціонуванням системи економічної безпеки будівельної галузі в цілому та окремих будівельних підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. І. Дмитренко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

к.е.н., професор

Посилання

Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект : навч. посібник. Київ : Атака, 2005. 432с.

Вовк В. В. Формування системи економічної безпеки підприємства. URL : http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom2/10_Vovk.htm.

Кириченко А. А., Кім Ю. Г. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 12 (90). С. 53-65.

Шемаєва Л. Г. Економічна безпека у стратегічній взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 21. 04. 02 / Київ, 2010. 39 с.

Прохорова В. В., Прохорова Ю. В., Кучеренко О. О. Управління економічною безпекою підприємств: монографія. Харків : УкрДАЗТ, 2010. 282 с.

Захаров О. І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств. Вчені записки університету «КРОК». 2012. № 32. С. 80 - 86.

Мігус І. П., Худолій Л. М., Денисенко М. П., Худолій Л. М. Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України : монографія. Черкаси : ТОВ «Маклаут». 2012. 274 с.

Андрієнко В. М. Безпека праці як складова системи економічної безпеки будівельних підприємств : монографія. Черкаси : ТОВ «МАКЛАУТ», 2014. 284 с.

Дуб Б. С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура. Управління проектами та розвиток виробництва, 2016, №4(60). С.5-18.

Ілляшенко О. В. Механізм функціонування системи економічної безпеки підприємства: підхід до побудови. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2014. № 26(1). С. 160-168.

Варналій З. С., Буркальцева Д. Д., Саєнко О. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія. Київ : Знання України, 2011. 299 с.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Дмитренко, В. І. (2019). СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 156–164. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-156-164

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності