КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • З. Я. Шацька Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0003-1600-1481

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-143-147

Ключові слова:

підприємство, підприємницька структура, глобалізація, інтеграція, інтеграційні форми підприємницьких структур

Анотація

У статті розглянуті тенденції розвитку сучасних підприємств, які в умовах процесів глобалізації та інтеграції переформатують свою структуру як на міжнародному, так і на національному, регіональному та мікрорівні з одночасним переходом до більш ефективних форм у вигляді підприємницьких структур. Під підприємницька структура – це добровільне статутне або тимчасове об’єднання декількох підприємств різних форм власності та (в разі потреби) окремих суб’єктів господарювання (фрілансерів) у єдину цілісну складну відкриту систему, що функціонує у глобалізованому середовищі, яке створене на основі поєднання матеріальних та нематеріальних інтересів підприємств-учасників, діє на підставі установчого договору або статуту як юридична особа, з метою розробки та комерціоналізації інноваційної продукції (товарів, робіт, послуг), що підвищує ефективність діяльності та прискорює інтеграційний розвиток суб'єктів господарювання, що утворюють таку структуру. З’ясовано, що процес інтеграції може відбуватися в різних формах в просторі, що зумовлює горизонтальну, вертикальну, конгломерату і глобальну інтеграцію підприємницьких структур. Доведено, що інтегровані підприємницькі структури створюються для спільного ведення бізнесу на ринку на базі більш раціонального використання виробничих, фінансових, трудових ресурсів, узгодженої науково-технічної та інноваційної політики. Внаслідок розвитку горизонтальних інтеграційних процесів в рамках галузі формуються інтегровані об'єднання. Розвиток вертикальних інтеграційних процесів обумовлює формування вертикально-інтегрованих підприємницьких структур у формі: комбінатів з повним технологічним циклом; міжгалузевих об'єднань, холдингів та інших. Підприємницькі структури в даний час мають багаторівневий характер і структуруються не тільки по горизонталі, але і по вертикалі, що здійснюється під впливом процесу конгломератної інтеграції. Глобальні інтеграційні процеси, поступово приводячи до ослаблення значущості економік окремих країн, надають потужний імпульс розвитку інтеграційних процесів на рівні підприємств, що призводить до формування глобалізованих транснаціональних корпорацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

З. Я. Шацька, Київський національний університет технологій та дизайну

к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки і туризму

Посилання

Гасанов Г. С. Економічна природа великих підприємницьких структур. Економіка, управління та облік на підприємстві. Євразійський міжнародний науково-аналітичний журнал. 2008. №2 (26). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2020.

Гершанок Г. А., Шишкін Д. Г. Значення і класифікація підприємницьких структур. Російське підприємництво. 2012. Том 13. № 22. С. 63-69.

Бондаренко Г. І., Войтович Р. В., Солоха М. Т. Глобалізаційні процеси у сучасному світі: навч.-метод. матеріали. Київ : НАДУ, 2013, 52 с. URL : http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/ee5b5efc-88dd-4070-ae8b-e64b11b6ff2a.pdf.

Григор'єва С. В. Подвійний характер вертикальної інтеграції суспільного виробництва. Механізм регулювання економіки. 2012. № 2. с. 203-207. URL: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_10/S_V_Grygor_yevathe_dual_nature_of_the_vertical_

integration_of_social_production.pdf.

Губанов С. С. Неоіндустріалізація плюс вертикальна інтеграція. Економіст. 2008. № 9. С. 3-27.

Кондрашов О. М. Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління : монографія. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. 367 с.

Корсун Т. А. Розвиток підприємницьких структур в умовах мінливого конкурентного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та екон. наук. / 08.00.01. Улан-Уде, 2010. URL : http://economy-lib.com/razvitie-predprinimatelskih-struktur-v-usloviyah-izmenyayuscheysya-konkurentnoy-sredy.

Скопенко Н. С. Основні причини, переваги та недоліки формування інтегрованих структур в харчовій промисловості України. Вісник Запорізького національного університету. 2010. №2 (6). URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Vest_Ek6-2-2010-PDF/083-87.pdf.

Шацька З. Я. Сутність дефініції «підприємницька структура» та підході до її трактування. Вісник КНУТД. Серія «Економічні науки». 2018. № 6 (129). С.111-124.

Шацька З. Я. Глобальні підприємства: досвід функціонування та перспективи розвитку. Науковий журнал «Virtus». 2016. №5. URL: http://conference-ukraine.com.ua/index.php?id=virtus.

Шацька З. Я., Мельник А. О., Ольшанська О. В. Підприємницькі структури Азербайджану: досвід функціонування і перспективи розвитку. Известия Нана. Економічна серія. 2018. № 6. (листопад-грудень). С. 73-81. URL : http://economics.com.az/images/fotos/xeberler_pdf/2018_6/7.AAMelnik.pdf.

Fortune global500. Fortune : веб-сайт. URL: http://fortune.com/global500/.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Шацька, З. Я. (2019). КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 143–147. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-143-147

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність