ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ОДНІЄЇ З ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • А. В. Заблоцька Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-2299-8655

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-108-116

Ключові слова:

глобалізація, цілі сталого розвитку, освітня політика, школи, системи оцінювання, реформа, рейтингування освіти, міжнародна комунікаційна спроможність, децентралізація

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади глобалізації, її аспекти й наслідки, а також теоретичні засади освіти в глобальному контексті як однієї з цілей сталого розвитку ООН. Також здійснено огляд державного вектору рівняння державного стандарту освіти в Україні на міжнародний рівень, окреслено критерії порівняння.  У роботі проаналізовано рівень кількісних і якісних освітніх показників України та наведено порівняння з показниками різних країн світу через механізм глобальних рейтингів. Ґрунтуючись на статистичних даних, надано оцінку освітнім тенденція в Україні в контексті світових підходів і концепцій розвитку освіти. Користуючись рейтинговими показниками, здійснено порівняння ефективності державної політики в сфері освіти, особливо з країнами зі схожим соціально-економічним станом та культурно-історичною спорідненістю. Проведено порівняння підходів в освіті європейських країн, зосередивши увагу на «жорстких» та «м’яких» навичках. Проведено аналіз сучасного стану й проблем державного регулювання в питанні пострадянскої освітньої парадигми, надано оцінку сучасним державним реформам. Здійснено порівняння української та міжнародної системи оцінювання якості освіти на прикладі оцінювання однієї з обов’язкових глобальних навичок комунікації – володіння англійською мовою. Крім того, здійснено оцінку державної спроможності на сьогодні та в перспективі щодо міжнародної комунікації, обміну глобальним досвідом, найсучаснішими знаннями та науковими здобутками. Окреслено ризики для освітньої сфери України в рамках децентралізації, посилаючись на фінансову спроможність освітніх закладів в рамках реформ, як основу ефективного впровадження державної політики сьогодні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. В. Заблоцька, Національна академія державного управління при Президентові України

аспірантка

Посилання

Закон України «Про освіту» від 01.09.2017 р. № 2145-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» від 14.12.2016 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р

Наказ Міністерства освіти і науки України No 1222 від 21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр

Глобалізація URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Глобалізація

International Monetary Fund «Globalization: Threats or Opportunity», 2000, IMF Publications.

Цілі сталого розвитку 2016-2030 року ООН. URL : http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku

Аналітичний портал «Слово і Діло». – URL : https://www.slovoidilo.ua/2017/08/22/infografika/suspilstvo/serednya-osvita-ukrayini-yak-zmenshylasya-kilkist-shkil-uchniv-roky-nezalezhnosti.

Офіційна сторінка Прем’єр-Міністра України – Олексія Гончарука у Facebook. URL : https://www.facebook.com/watch/?v=4889153281369832

Alex Gray. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. URL : https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/.

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт. : М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. ; Український центр оцінювання якості освіти. Київ: УЦОЯО, 2019. 439 с URL : http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf

OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, URL : https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

Шон Кохлан. Світовий рейтинг освіти: Україна стала 38-ю. URL : https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/05/150513_vj_education_rankings_it.

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи, 2004. С. 47–52.

Лега Ю. Г., Мельник В. В., Цимбалюк І. М. Концептуальні засади підготовки менеджерів вищої кваліфікації : навчальний посібник. Черкаси : ЧДТУ, 2003. 107с.

Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» (Додаток №5). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Заблоцька, А. В. (2019). ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ОДНІЄЇ З ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 108–116. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-108-116

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг