РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАРКЕТИНГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ПРОСУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Автор(и)

  • І. В. Бойко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Н. М. Літвін ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-4505-4363

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-98-107

Ключові слова:

ризик, інновація, ринок, споживачі, продукт, частка ринку

Анотація

Випуск інноваційного продукту для підприємств стає завданням неодмінно пов’язаним з ризиками, що стосуються ситуації на ринку, поведінки споживачів, їх залучення, та стратегії самого підприємства. Менеджменту підприємства важливо розуміти ризики по’вязані з просуванням інноваційного продукту, його власним потенціалом, та впливом на саме підприємство. Пошук таких ризиків повинен здійснюватися відповідно до маркетингової стратегії підприємства. Для виявлення ризиків стає доцільним використовувати методи маркетингу. У статті розроблено та розглянуто показники маркетингової безпеки, які можуть бути використанні підприємством задля зменшення інноваційних ризиків. Запропоновано використання коефіцієнту покриття мінімально необхідної частки ринку інноваційним продуктом, та інших показників. За допомогою їх стає можливим визначити результати просування інновації на ринок і оцінити її відповідність до стратегії підприємства. Крім того розглянуто значимість показників початкового проникнення продукту на ринок та індексу покупок, для економічної безпеки підприємств. Розглянуто алгоритм прогнозування показника частки потреб, який в свою чергу виступає унікальним механізмом, для вимірювання ризиків пов’язаних з попитом споживачів на інновацію та в залежності від використовуваних метрик отримувати результати для запобігання загроз різного роду. Також важливим інструментом може слугувати розроблений метод діагностики інноваційного продукту. Наведені розрахунки можна застосовувати з доповнюючим їх аналізом продуктів, які замінить інновація. Це  дає змогу менеджменту підприємства визначити основних конкурентів, особливості запропонованої інновації та цільову аудиторію, на яку розрахована інновація. Крім того такий аналіз може бути корисним для виявлення ризиків у підприємств, які вже працюють на ринку, аналізуючи влив на свій існуючий продукт. Отже, це дає змогу виявляти різні види загроз пов’язаних з просуванням інновації на ринок і бути застосованим у комплексі, як частина системного підходу, до  методу впровадження показників маркетингової безпеки в систему економічної безпеки підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. В. Бойко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Н. М. Літвін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальна
робота), директор департаменту ліцензування та акредитації, 

Посилання

Parfitt J. H., Collins B. J. Use of consumer panels for brand-share prediction. Journal of Marketing Research. 1968. №5. Pp. 131–145.

Buzzell R. D., Bradley T. G., Sultan R. G Market share-a key to profitability. Harvard business review. 1975. №53. С. 97-106.

Blundell R., Griffith R., Reenen J. Market Share, Market Value and Innovation in a Panel of British Manufacturing Firms. The Review of Economic Studies. 1999. №66. Pp. 529–554.

Rossiter J., Bellman S. Emotional branding pays off: How brands meet share of requirements through bonding, companionship, and love. Journal of Advertising Research. 2012. №52. С. 291–296.

Allenby G. M., Rossi P. E. Quality Perceptions and Asymmetric Switching Between Brands. Marketing Science. 1991. №10. Pp. 185–204.

Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, Фенікс, 2003. 440 с.

Мединський В. Г. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник. Москва : Інфра, 2004. 293 с.

Калиновська Н. Л., Григор’єв О. Ю. Ризики інноваційної діяльності підприємств. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. 2011. С. 272–273.

Бойко І. В., Особливості структури системи економічної безпеки у діяльності інноваційних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. №26. С. 104-109.

Зяйлик М. Ф., Вівчар О. І., Зяйлик М. Ф. Ефективність використання маркетингових стратегій. URL : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1238/1/12.pdf.

Глущенко Л., Пілявоз Т. Маркетинг інновацій: теоретичні засади та методи прогнозування. 2017. URL : http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/.

Campbell D. T., Stanley J. C. Experimental and quasi-experimental designs for research. 2015. 88 p.

Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов : науч. пособие. Москва : Флинта, 2006. 257 с.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Бойко, І. В., & Літвін, Н. М. (2019). РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАРКЕТИНГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ПРОСУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 98–107. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-98-107

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг