ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Х. Ельгувірі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-74-82

Ключові слова:

якість, конкурентоспроможність, витрати, категорії витрат, управління витратами, калькуляція витрат

Анотація

В період становлення ринкових відносин Україна розбудовує власну економіку та знаходиться на шляху інтеграції у європростір. Проте проблеми входження України до європейської спільноти можуть бути вирішені лише за умови виходу на ринок конкурентоспроможних вітчизняних товарів. Одним з визначальних факторів конкурентоспроможності продукції є її якість. Однак на сьогодні питанням забезпечення якості продукції та бухгалтерського обліку витрат, пов’язаних з її забезпеченням, приділяється незначна увага, а ряд аспектів облікового відображення витрат на якість взагалі залишаються недослідженими. Це, в свою чергу, зумовлює виникнення значної кількості нерозв’язаних питань у підприємств, які впроваджують міжнародні стандарти якості. Основним виробником продуктів харчування, необхідних для підтримання життєдіяльності людського організму, є сільське господарство. Серед рослинницьких галузей варто виділити садівництво, що постачає населенню плоди й ягоди – цінні компоненти раціону харчування, багаті на пектини, вуглеводи та вітаміни. Водночас, у першу чергу, потрібно враховувати функціональний аспект якості продукції, тобто її відповідність вимогам споживачів. За сучасних ринкових умов серед основних вимог існування і розвитку підприємства є виробництво конкурентоспроможної продукції, що може бути реалізована як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку. Основні економічні закони підтверджують конкурентоспроможність продукції за умови відповідності та дотримання взаємозв’язку між ціною і якістю продукції. Проте на сьогоднішній день це сполучення носить досить суперечливий характер, оскільки висока якість продукції поряд із підвищенням конкурентоспроможності, збільшенням обсягу продажів і зростанням частки ринку підприємства звичайно призводить до підвищення витрат, а отже, до росту цін або зниження рентабельності продукції. У статті показано, що управління витратами з метою підвищення якості продукції націлене на поліпшення конкурентоспроможності підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Х. Ельгувірі, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Schiffauerova A., Thomson V. A review of research on cost of quality models and best practices. International Journal of Quality & Reliability Management. 2006. Vol. 23, pp. 647-669.

Juran J., Gryna F. Quality Planning and Analysis: From Product Development Through Use. New York, McGraw-Hill, 3rd Edition, 1993. 672 p.

Giakatis G., Enkawa T., Washitani K. Hidden quality costs and the distinction between quality cost and quality loss. Total Quality Management, 2001. Vol. 2 (12), pp. 179-190.

Yang C. Improving the definition and quantification of quality costs. Total Quality Management & Business Excellence. 2008. Vol. 3 (19), pp. 175-191.

Rasamanie M., Kanapathy K. The Implementation of Cost of Quality (COQ) Reporting System in Malaysian Manufacturing Companies: Difficulties Encountered and Benefits Acquired. International Journal of Business and Social Science. 2011. Vol. 6 (2), pp. 243-247.

Cooper R. When Lean Enterprises Collide. Competing through Competition. Boston: Harvard Business School Press. 1995.

Kato Y. Target Cost Management and Organizational Theories. Management Accounting Workshop. Kobe University. 1998. URL : http:// www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/48.pdf.

Yakup D., Sevil Z. A Theoretıcal Approach to the Concept of the Costs of Qualıty. International Journal of Business and Social Science, 2012.Vol. (3), 11, pp. 83-86.

Don R. Hansen and Maryanne M. Mowen. Cost Management : Accounting and Control, Fifth Edition 4th ed., Thomson/South-Western. 2009.

Miller J. G., Vollmann T. E. The hidden factory. Harvard Business Review (September-October). 1985, pp. 142-150. URL : https://hbr.org/1985/09/the-hidden-factory.

Blocher E.J., Che, K.H., Li T.W. Cost management: A strategic emphasis. Boston. McGraw-Hill Irwin. 2002.

Chiadamrong N. The development of an economic quality cost model. TQM & Business Excellence. 2003. Vol. (14), 9, pp, 999-1014.

Juran J. The Quality Edge : A Management Tool. PIMA. 1985.

Crosby P. B. Quality is Free. New York: McGraw-Hill. 1979.

Sandoval-Chavez D. A., Beruvides M.G. Using opportunity costs to determine the cost of quality: a case study in a continuous-process industry. 1998. Engineering Economist. Vol. 43, pp. 107-124.

BS 6143: Part 2, Guide to Economics of Quality: Prevention, Appraisal and Failure Model, British Standards Institution, London, 1990.

BS 6143: Part 1, Guide to the Economics of Quality: The Process Cost Model, British Standards Institution, London, 1992.

Tsai W.H. Quality cost measurement under activity-based costing. International Journal of Quality & Reliability Management. 1998. Vol. 15, pp. 719-752.

Cooper R. The rise of activity-based costing – Part I: what is an activity-based cost system? Journal of Cost Management. 1988. Vol. 2, pp. 45-54.

Cooper R., Kaplan R. Measure costs right: make the right decisions. 1988. Harvard Business Review. Vol. 66, pp. 96-103.

Колиснык М,. Ризенко А. Двойственность АВС-костинга в управленческом учете. Стратегии. 2009. №3.

Omurgonulsen M. A research on the measurement of quality costs in the Turkish food manufacturing industry. Total Quality Management & Business Excellence. 2009. Vol. (20), 5, pp. 547-562.

Tsai W.H., Hsu W. A novel hybrid model based on DEMATEL and ANP for selecting cost of quality model development. Total Quality Management and Business Excellence. 2010. Vol. (21), 4, pp. 439-456.

Pires A., Cociorva A., Saraiva M., Casas Novas J., Rosa A. Management of quality-related costs. The case of Portuguese companies. Total Quality Management & Business Excellence. 2013. Vol. (24), 7-8, pp. 782-796.

Tye L. H., Halim H. A., Ramayah T. An exploratory study on cost of quality implementation in Malaysia: The case of Penang manufacturing firms. Total Quality Management & Business Excellence. 2011. Vol. (22), 12, pp. 1299-1315.

Yang C. C. Improving the definition and quantification of quality costs. Total Quality Management & Business Excellence. 2008. Vol. (19), 3, pp. 175-191.

Vaxevanidis N., Krivokapic Z., Stefanatos S., Dasic P., Petropoulos G. An Overview and a Comparison of ISO 9000:2000 Quality System Standards with related Automotive ones (QS9000, ISO/Ts 16949) and TQM Models (MBNQA and EFQM). Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara. 2006. Vol. IV (2), pp. 155-166.

Oliver J., Qu W., Cost of quality reporting: Some Australian evidence. International Journal of Applied Quality Management. 1999. Vol. 2, pp. 233-250.

Porter L., Rayner P. Quality costing for total quality management. International Journal of Production Economics. 1992. Vol. 27, pp. 69-81.

Kumar K., Brittain J. Cost of quality: evaluating the health of British manufacturing Industry. The TQM Magazine. 1995. Vol.7, pp. 50-57.

Carr L.P., Ponoemon L.A. The behavior of quality costs: classifying the confusion. Journal of Cost Management Practices. 1994. Vol. summer, pp. 26-34.

Omachonu V.K., Suthummanon S., Einspruch N.G. The relationship between quality and quality cost for a manufacturing company. International Journal of Quality & Reliability Management. 2004. Vol. 21, pp. 277-290.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Ельгувірі, Х. (2019). ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 74–82. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-74-82

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування