СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ СУЧАСНОЇ МІГРАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О. А. Підлісна Національиій технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-2814-368X
  • Н. С. Коновалова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-48-54

Ключові слова:

промислове підприємство, інноваційний розвиток, капітальні інвестиції, індустрія 4.0, фактори міграції промислових підприємств

Анотація

Інноваційний розвиток підприємства передбачає принципову новітність, комплексну невизначеність. При прийнятті управлінських рішень з інноваційного розвитку керівники прогнозують і прораховують витрати і очікування (економічні, фінансові, наукові, технічні, екологічні, соціальні, тощо). Інноваційний розвиток промисловості стимулює запровадження гнучких технологій, взаємозамінності на рівні виробничих процесів з одночасним формуванням унікальності на рівні готового продукту. Розвиток промисловості у напрямі індустрії 4.0 формує нові принципи організації виробничих процесів, наприклад принцип індивідуалізації виробництва. Актуальними стають принципи гнучкості і адаптивності. Провідні виробники продукції  розділяють територіально (і навіть не в межах однієї країни) техніко-технологічні, фінансово-економічні, адміністративно-управлінські функціональні підрозділи. Такі процеси вимагають нових технологічних рішень і усвідомлень при визначенні неподільних операцій. Метою роботи є систематизація факторів сучасних тенденцій міграції промислових підприємств в умовах формування індустрії 4.0. У роботі зазначено, що розвиток індустрії 4.0 змінює фактори міграції з нестачі робочої сили, сировини, матеріалів, устаткування на скорочення тривалості відгуку виробника на індивідуальні вимоги клієнтів. Відбувається індивідуалізація масового виробництва. Це спонукає інвестувати у гнучку синхронізацію процесів виробництва.  У масові виробничі процеси впроваджуються принципи одиничного виробництва. Такий підхід перетворює їх на синтетичні, де напівфабрикати, які надходять з різних виробництв перетворюють на єдиний виріб. Також у роботі розглянуто особливості визначення дефініції «промислове підприємство» у вітчизняній і світових нормативних базах. Показано, як класифікаційні   відмінності  можуть впливати на критерії порівняння факторів успішності промислових підприємств України та інших країн світу. У роботі показано, що сучасними  напрямами інвестиційного розвитку промислового підприємства в Україні є технічне оновлення без придбання прав і ліцензій, у тому числі прав на виробничі площадки і нематеріальні активи. Зменшення кількості активних промислових підприємств за таких умов свідчить про відтік суб’єктів господарювання з промислового сектору економіки на користь посередницько-торгівельної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. А. Підлісна, Національиій технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

к.т.н., доцент

Н. С. Коновалова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

фахівець відділу зовнішньоекономічної діяльності ДМС

Посилання

Шипуліна Ю.С. Інноваційна культура як основа сприятливого середовища інноваційного розвитку організації: методичні засади оцінки. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013, №1, С. 236-246. URL : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2013/1/236-246

Дука А. П. Інноваційна індустріалізація національної економіки : монографія. Київ: ВАДЕКС, 2014, 423 c.

Підлісна О. А. Алгоритм оцінки ефективності організаційних заходів для сервісних виробничих процесів. Економічний вісник НТУУ”КПІ”, 2010, Вип. 7. С. 116-120.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. URL : https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

Податковий Кодекс України: станом на 1 грудня 2019 р. / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010/ Наказ Держспоживстандарту України №457 від 11.10.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10.

Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Global Industry Classification Standard. MSCI. URL: http://www.webcitation.org/6IHKASqqQ.

Рейтинг стран по объёму промышленной продукции 2017 (рассчитано по данным C.I.A. The World Factbook). Statinformation. URL: http://statinformation.ru/prom/prom2017.html.

Казачков І. О., Стємпень О. В. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства. 2013. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_090.pdf.

Лещук Г. В. Інвестиційний розвиток сучасної регіональної інфраструктури. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017, Вип. 12, Ч.1, С. 183-186. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_1_2017ua/43.pdf).

Петров В. С. Теоретико-методологические основы обеспечения эффективности развития промышленных предприятий : монография. Москва : Издательство «Проспект», 2015, 73 с.

Полный справочник предприятий Украины, 2019. Informator. URL: http://informator.in.ua/?gclid=EAIaIQobChMIzefq5_mH5wIVTqWaCh2y-QNBEAAYASAAEgJfhPD_BwE.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Підлісна, О. А., & Коновалова, Н. С. (2019). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ СУЧАСНОЇ МІГРАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 48–54. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-48-54

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини