ЗАКОНИ РЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-14-24

Ключові слова:

закони регуляції, мережева структура, ключові суб'єкти, ефективність

Анотація

У статті розглянуто проблему побудови оптимальної структури агропродовольчого комплексу України. Автор дає обґрунтування та формулювання законів регулювання економічних систем. Вивчення законів розвитку систем є актуальною науковою проблемою. Однак у науковій літературі мало досліджень, які присвячені проблемам закономірностей регулювання економічних систем. У дослідженні автор зробив наступне. Проведено аналіз мережевих структур. Встановлено, що кластери є провідними формами структури мережі. Кластери - ключові суб'єкти системи. На основі праць лауреата Нобелівської премії В. Леонтьєва було визначено вплив основних суб'єктів на економічну систему. Отримані висновки дозволили сформулювати закони регулювання систем. Перший закон регулювання встановив, що суб'єкти господарювання в структурі мережі конкурують за загальні ресурси в процесі їх спільного використання для забезпечення ключових суб'єктів. Другий закон визначає, що ключові суб'єкти структури мережі впливають на розвиток та стабільність економічного середовища. Третій закон встановлює каскадний ефект поширення впливу. Основні суб'єкти створюють сильні непрямі ефекти, що поширюються через логістичні каскади системи. Четвертий закон встановлює регулюючий режим структури мережі, який залежить від розміру системи. П’ятий закон встановлює залежність між кількістю суб'єктів у системі від інтенсивності потоків ресурсів. Щільність суб'єктів у структурі мережі залежить від кількості наявних ресурсів та стабільності її потоку. Шостий закон визначає можливість виходу з обмежень регуляції залежностей від щільності шляхом міграції. Поширення ключових суб'єктів за межею структури мережі збільшує обсяг виробництва та встановлює контроль за стабільністю донорської системи. Результати дозволяють констатувати, що оптимальні параметри структури мережі залежать від особливостей середовища: стабільності та кількості доступних ресурсів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Е. В. Нікішин, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

к.е.н.

Посилання

Леонтьев В. В. Внутреннее производство и внешняя торговля: новое исследование позиций американского капитала. Международная экономика. 2006. С. 220-230.

Иванова Н. В. Сетевые формы организации агроэкономического пространства в регионах Российской Федерации. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 7 (244). С. 33–43.

Арора В., Вамвакидис А. Вторичные экономические эффекты. Финансы и развитие. Журнал МВФ. 2005. Номер 3. Том 42. URL : http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2005/09/index.htm.

Букварева Е. Н., Алещенко Г. М. Принцип оптимального разнообразия биосистем. Товарищество научных изданий КМК. 2013. 522 с.

Величко О. П. Логістика в системі менеджменту підприємств аграрного сектору економіки : монографія. Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. 525 с.

Tyson Foods, Inc. FISCAL 2011 FACT BOOK. URL : http://ir.tyson.com/investor-relations/financial-reports/annual-reports/default.aspx.

Гатаулина Е. А. Сравнительный анализ аграрных структур России и США. Отечественные записки. 2012. №6(51). URL : http://www.strana-oz.ru/2012/6/sravnitelnyy-analiz-agrarnyh-struktur-rossii-i-ssha.

Макушникова Е. С. Современная динамика производства мясных продуктов в мире и РФ. Территория науки. 2014. № 1. C. 87-91.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Нікішин, Е. В. (2019). ЗАКОНИ РЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 14–24. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-14-24

Номер

Розділ

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки