ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ПОЗИЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • В. І. Дмитренко Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля https://orcid.org/0000-0003-1860-418X

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-194-200

Ключові слова:

будівельне підприємство, кадровий аудит, управління персоналом, управління якістю, міжнародні стандарти, система економічної безпеки

Анотація

У статті встановлено взаємозв’язок між міжнародними стандартами ISO 30408:2016 «Управління людськими ресурсами. Настанови в області людського управління», ISO 30405:2016 «Управління людськими ресурсами. Настанови щодо набору персоналу», ISO 30409:2016 «Управління людськими ресурсами. Кадрове планування», ISO 30400:2016 «Управління людськими ресурсами. Основні терміни» та економічною безпекою будівельних підприємств. Запропоновано авторське поняття «кадровий аудит стану підсистеми управління персоналом як складової системи економічної безпеки будівельних підприємств», під яким пропонується розуміти документально оформлений системний процес оцінювання стану управління персоналом з позицій управління якістю та забезпечення економічної безпеки на будівельному підприємстві, який здійснюється аудиторською організацією на замовлення власника будівельного підприємства. Встановлено основні мету, завдання, напрями проведення кадрового аудиту стану підсистеми управління персоналом як складової системи економічної безпеки будівельних підприємств. Систематизовано основні функції, характерні риси та основні принципи проведення кадрового аудиту стану підсистеми управління персоналом як складової системи економічної безпеки будівельних підприємств. Встановлено об’єкти та суб’єкти кадрового аудиту стану підсистеми управління персоналом як складової системи економічної безпеки будівельних підприємств. Систематизовано основні бізнес-процеси, пов’язані з управлінням персоналом на будівельних підприємствах, які підлягають кадровому аудиту. Регламентовано оформлення результатів кадрового аудиту стану підсистеми управління персоналом як складової системи економічної безпеки будівельних підприємств у формі висновку, який може бути: позитивним, умовно-позитивним або негативним. Здійснення кадрового аудиту стану підсистеми управління персоналом сприятиме забезпеченню економічної безпеки будівельних підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. І. Дмитренко, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

к.е.н., професор

Посилання

Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. 2-е изд., доп и перераб. Москва : ИНФРА-М, 2005. 638 с.

Лученко В. Кадровий аудит: теорія і практика : навчальний посібник. Київ : ТОВ "Бюро управлінського консультування", 2005. 126 с.

Миколайчук І. П. Управління персоналом : опорний конспект лекцій. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 126 с.

Одегов Ю. Г., Никонова Т. В. Аудит и контроллинг персонала : учебник. Москва : Альфа-Пресс, 2006. 560 с.

Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2007. 174 с.

Беккер Б. Измерение результативности работы HR-департамента: люди, стратегия и производительность / пер. с англ. Н. Ю. Скачек. Москва : Вильямс, 2007. 298 с.

Вязигин А. В. Оценка персонала высшего и среднего звена : учебное пособие. Москва : Вершина, 2006. 249 с.

Менеджмент персоналу : навч. посібник / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. Київ : КНЕУ, 2006. 398 с.

Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии : учебное пособие. СПб. : Питер, 2007. 432 с.

Иванова Е. Увидеть глубину. URL : http://www.job-today.ru/nnovgorod/issue/s33_07_2.htm.

Модели и методы управления персоналом : Российско-Британское учеб. пособие / под ред. Е. Б. Моргунова. Москва : ЗАО "Бізнес-школа Интелсинтез", 2001. 464 с.

Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник. Київ : Академвидав, 2006. 488 с.

Фитенц Я. Рентабельность инвестиций в персонал : измерение экономической ценности персонала : учебное пособие. Москва : Вершина, 2007. 298 с.

Аренс А., Лоббек Дж. Аудит / пер. с англ., гл. ред. серии Я. В. Соколов. Москва : Финансы и статистика, 2000. 340 с.

Мних Є. В., Никонович М. О., Барабаш Н. С. Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія / за ред. Є. В. Мниха. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 319 с.

Про аудиторську діяльність : Закон України № 140-V від 14 верес. 2006 р.

Головнева И. В. Психологические основы кадрового менеджмента : учеб. Пособие. Київ : Кондор, 2008. 172 с.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Дмитренко, В. І. (2019). ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ПОЗИЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 194–200. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-194-200

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності