МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • В. В. Рокоча Університет «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-0467-856X
  • О. І. Горбачук Університет «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-110-118

Ключові слова:

економічна безпека держави, економічна дипломатія, теоретичні та емпіричні дослідження, первинні емпіричні дані, моделювання

Анотація

В умовах глобальних трансформацій, з огляду на зростання масштабів міжнародної економічної взаємоідї, збільшення її учасників і загострення конкурентної боротьби, зявилася необхідність в універсальному механізмові оперативного узгодження та врегулювання різних, інколи діаметрально протилежних економічних інтересів держав. Функції такого механізму в сучасній міжнародній практиці виконує економічна дипломатія, інструменти якої успішно застосовуються для подолання барєрів на шляху міжнародної торгівлі, вирішення суперечок та зброї ринку, дотримання умов контрактів, забезпечення усіх сторін міжнародних економічих відносин максимально симетричною інформацією. У статті обґрунтовується факт системного впливу інструментів економічної дипломатії на інтенсивність міжнародних торгово-інвестиційних потоків і відповідно на складові економічної безпеки держави. Зокрема в результаті здійсненого кореляційного, регресійного і дисперсійного аналізу попередньо зібраних і систематизованих первинних емпіричних даних, що проводився із застосуванням мультиплікативної моделі, доведено пряму позитивну залежність між дією інструментів економічної дипломатії та основними показниками зовнішньоекономічної діяльності України (експорт, імпорт, ПІІ). Виявлений зв'язок є статистично значущим. Цей факт може свідчити про безпосередній вплив політико-дипломатичного компоненту на зовнішньоекономічну та інвестиційно-інноваційну складові економічної безпеки України а також про опосередкований вплив на інші складові, що має суттєво корегувати загальний інтегральний індекс рівня економічної безпеки України. Тобто зроблено перший крок у науковому розумінні характеру і степені впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки української держави. Ця наукова проблема вимагає подальших досліджень, але вже сьогодні, на основі отриманих авторами результатів, можна обґрунтовувати необхідність внесення до Методики розрахунку рівня економічної безпеки України політико-дипломатичного компоненту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. В. Рокоча, Університет «КРОК»

д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин

О. І. Горбачук, Університет «КРОК»

к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Peter A.G. van Bergeijk, Selwyn J.V. Moons, (2013) Economic Diplomacy Works: A meta-analysis of its effect on international economic flows. URL : http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/822102/Selwyn-J.V.-Moons-and-Peter-A.G.-van-Bergeijk-Economic-Diplomacy-Works-a-meta-analysis-of-its-effect-on-international-economic-flows.pdf.

Baine, N. and S. Woolcock, (2016) The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate Publishing Ltd. URL : https://www.amazon.com/New-Economic-Diplomacy-Decision-Making-International/dp/140942541X

Вергун В. А. Економічна дипломатія: навчальний посібник. Київ : Видавничо-полігрфічний центр «Київський університет», 2010. 303 с.

Ги Каррон де ла Каррьер. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок / Ги Каррон де ла Каррьер ; [перевод с франц. О.И. Пичугина]. Москва : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 296 с.

Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия: Учебное пособие для вузов. Дипломат. акад. МИД России. Москва : Международные отношения, 2001. 280 с.

Rose, A.K., 2007, ‘The Foreign Service and Foreign Trade: Embassies as Export Promotion’, The World Economy, 30 (1), pp. 22-38. URL : http://www.nber.org/papers/w11111.pdf

Maurel, M. and E. Afman, “Diplomatic Relations and Trade Reorientation in Transition Countries” Paper presented at “The Gravity Equation Or: Why the World is not Flat” University of Groningen, 19 october 2007.

Creusen, H. and A. Lejour (2011), ’Uncertainty and the export decisions of Dutch firms’, CPB discussion paper 183, The Hague. URL : http://www.cpb.nl/en/publication/uncertainty-and-export-decisions-dutch-firms

Economic Diplomacy and Economic Security by Peter A.G. van Bergeijk and Selwyn Moons URL : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1436584

Нижник В. М. Економічна дипломатія та економічна безпека України : навчальний посібник Хмельницький : ХНУ, 2007. 299 с.

Фліссак К. А. Економічна дипломатія : навч. посіб. Тернопіль : «Новий колір», 2013. 440 с.

Бєлоусова І. А. Економічна безпека як стратегічна складова національної безпеки України URL : http://soskin.info/ea/2010/5-6/201036zmist.html

Рокоча В. В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки. Зовнішня торгівля. Економічна безпека. Вип. 10. Київ, 2014. С. 71-77.

Горбачук О. І. Економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 21.04.01 - економічна безпека держави. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2017.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Рокоча, В. В., & Горбачук, О. І. (2019). МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 110–118. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-110-118

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання