ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. М. Бойко ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» https://orcid.org/0000-0002-6567-1679

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-206-220

Ключові слова:

інноваційний розвиток, промислові підприємства, галузі переробної промисловості, організаційні форми інноваційної діяльності, технополіс, індустріальний парк

Анотація

Економічний розвиток промислового сектору в Україні в умовах сьогодення формує новий погляд на інноваційний розвиток. Тому, в статті особливої уваги надається моніторингу промислової діяльності, який здійснено на прикладі галузей переробної промисловості. Для цього було проаналізовано функціонування галузей переробної промисловості України у 2017 р. Визначено не лише основні тенденції розвитку, а й існуючі проблеми та подальші перспективи. У статті автором зроблена спроба визначити основні засади інноваційного розвитку переробної промисловості України у таких сферах, як легка та хімічна промисловість з метою пріоритетного розвитку виробничих потужностей підприємств різних за формами власності. Зокрема, це таке підприємство легкої промисловості як “Олтекс”, а також підприємства хімічної промисловості “Чинбар” та “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”. В роботі здійснено моніторинг діяльності означених промислових підприємств переробної сфери, розташованих на території міста Києва. Визначено сильні і слабкі сторони їхньої діяльності, а також можливості та загрози. Розроблено заходи з впровадження Концепції нарощування промисловими підприємствами міста Києва експортного потенціалу, в тому числі в країни ЄС. Особливу увагу автором статті сконцентровано на функціонуванні спеціальних форм організації інноваційної діяльності, які спроможні сприяти розвитку галузей переробної промисловості в Україні. Зокрема, це стосується розвитку технополісів та індустріальних парків. Визначено їх основні тенденції розвитку, проблеми та запропоновано шляхи подальшого функціонування. Особливо це стосується питання нормативно-правового забезпечення. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань діяльності технополісів та індустріальних парків на території України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. М. Бойко, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

к.е.н., с.н.с., пров.н.с. відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій

Посилання

Статистичний щорічник України за 2017 рік. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Наукова та інноваційна діяльність. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf.

Україна у цифрах 2017. Статистичний збірник. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

Промисловість України у 2011-2015 роках. Статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2017. С.179, 182.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у 2010-2017 роках. URL : http: //www.ukrstat.gov.ua

Точиліна В. О. Ринки реального сектора економіки України в інституціональному середовищі СОТ: кон’юнктура та інтеграція. Київ : НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. 2012. С.486-492.

Лебедєва Л. В. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування. Ефективна економіка. № 1, 2014. URL : http: // www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2664

Про інноваційну діяльність : Закон України URL : http: // www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Бойко О. М. Транскордонна конвергенція індустріальних парків в рамках реалізації концепції “розумної спеціалізації” в Україні. Вісник ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». URL : http://ief.org.ua/docs/scc/4.pdf.

Бойко О. М. Розвиток інноваційного середовища України в європейському науково-технологічному просторі. Економічний вісник університету, 2017. С. 243-251.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Бойко, О. М. (2019). ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 206–220. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-206-220

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність