ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • В. В. Токар ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-1879-5855
  • С. А. Ткаленко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0003-0385-846X

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-197-205

Ключові слова:

фінансовий ринок, економічна безпека, інвестиційна безпека, індикатори інвестиційної безпеки, пряме інвестування, портфельне інвестування

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку світового фінансового ринку. Охарактеризовано фінансові потоки та визначено сучасні тенденції розвитку світової економіки. Розкрито засади глобалізації фінансових ринків та показано вплив глобалізації на сфери суспільного життя, зокрема й фінансові ринки. Авторами сконцентровано увагу на розкритті сутності понять «безпека», «національна економічна безпека» та «інвестиційна безпеки». Констатовано наявність широкого кола підходів до трактування поняття «інвестиційна безпека», яка в розвинених країнах розглядається через призму інвестиційної політки в межах національної економічної безпеки, у той час як на пострадянського просторі превалює її тлумачення як складової економічної безпеки держави. Розкрито кількісні та якісні характеристики інвестиційного бізнесу, які впливають на обсяги залучення іноземного капіталу, який у свою чергу стимулює соціально-економічний розвиток приймаючої країни Досліджено умови за яких досягається інвестиційна безпека держави. Проаналізовані й розраховані основні індикатори інвестиційної безпеки з урахуванням позицій України за міжнародними рейтинговими оцінками. Проаналізовано основні загрози інвестиційній безпеці України, що є найбільшими перепонами в процесі реалізації національних інтересів, зокрема стосовно прискореного економічного зростання. Окреслено пропозиції стосовно підвищення привабливості інвестиційного середовища України. Зазначено, що значний тіньовий сектор обмежує можливості держави щодо проведення ефективної інвестиційної політики, негативно впливає на політичний імідж країни, заважає розвиткові легальної економіки та її ринковому реформуванню. Запропоновано шляхи збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну в умовах негативної політико-економічної ситуації та геополітичних викликів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. В. Токар, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів

С. А. Ткаленко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

к.е.н., доцент, доцент кафедри європейської економіки і бізнесу

Посилання

Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. Київ : Броди – Просвіта, 2001. 304 с.

Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/.

Про основи національної безпеки України : Закон України. URL: www.rada.gov.ua.

Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки : монографія Київ : КНЕУ, 2005. 232 с.

Кириленко В. І., Кириленко Л. М. Управління інвестиційними процесами в контексті економічної безпеки. Науковий часопис, НПУ імені М.П.Драгоманова. 2009. Випуск 7. Серія 18: Економіка і право. С. 3-8.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України URL: www.me.gov.ua.

Національний банк України URL: www.bank.gov.ua.

Пирожков С. І. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України. Київ : НІПМБ, 2003. 42 с.

Сайт ООН, ЮНКТАД URL: www.unctad.org.

Словник В. Даля. URL: www.vidahl.agava.ru.

Словник С. Ожегова URL: www.ozhegov.org.

Україна в системі міжнародної безпеки: кол. моногр. Київ : ПЦ «Фоліант» ВД «Стилос», 2009. 572 с.

Angnew J. Geopolitics: ReVisioning World Politics. – New York: Routledge, 1998. 154 р.

Geopolitical traditions. A century of geopolitical thought / Edited by Klaus Dodds and David Atkinson – London and New York, 2003 – 408 р.

Snow D. National Security for a New Era: Globalization and Geopolitics. New York: Longman, 2003. 416 р.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Токар, В. В., & Ткаленко, С. А. (2019). ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 197–205. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-197-205

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності