ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • М. А. Слатвінський Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0003-4096-2901

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-181-188

Ключові слова:

фінансово-економічна безпека, національна безпека, інформаційні технології, інвестиції, ризик, інвестиційне планування

Анотація

Важливою сферою застосування інформаційних технологій є надання аналітичної інформації про наслідки регулятивного впливу в системі фінансово-економічної безпеки. В ринкових умовах розвинена інформаційно-аналітична інфраструктура забезпечує обґрунтованість та адекватність економічної політики, тоді як її відсутність створює загрози фінансово-економічній безпеці країни. Значний передбачуваний розвиток інвестування в розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки обумовлює завдання оцінювання їх ефективності. Для обґрунтування інвестицій в розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки необхідне вироблення відповідного якісного інструментарію оцінювання, що обумовлює практичне значення результатів цього дослідження. Водночас це визначає потребу в розвитку наукової бази розробки інструментарію оцінювання економічної ефективності інвестиційних рішень щодо впровадження інформаційно-аналітичних систем та визначає теоретичне значення проведених досліджень. Попри значні наукові напрацювання в цій сфері, які в більшій мірі стосуються організаційних та технічних питань впровадження інформаційних технологій, недостатньо вивченими та розробленими залишаються питання наукової основи оцінювання ефективності функціонування системи фінансово-економічної безпеки за рахунок інвестування в розвиток її інформаційно-аналітичного забезпечення, що й обумовило доцільність його розробки. Запропонований підхід до оцінювання обґрунтованості інвестицій у впровадження та розбудову системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки надає оцінку інвестиційних ризиків у вигляді розрахунку суми ризиків, властивих певній інформаційно-аналітичній системі та системі фінансово-економічної безпеки, з обліком не тільки екзогенних та ендогенних чинників, а й певних умов, властивих цим системам. Основною перевагою пропонованого підходу є передбачена можливість інтеграції інвестиційного планування та заходів з формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки, що дозволяє застосувати комбінований підхід до управління безпекою та фінансуванням заходів з її зміцнення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. А. Слатвінський, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Посилання

Bernhard F. J. Intrusion to Integrity: Putting Productivity Back into the Network. Broadband Services, Applications, and Networks: Enabling Technologies and Business Models. Intl. Engineering Consortiu, 2002. pp. 513–519.

Яремик М. І., Яремик Х. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємств. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2016. № 2. С. 173–180.

Бєгун В. В. Огляд стану та можливостей впровадження ІТ у сферу безпеки. Математичні машини і системи. 2017. № 4. С. 67–77.

Gordon L. A., Loeb M. P. Return on Information Security Investments: Myths vs. Reality. Strategic Finance. 2002. vol. 84(5). pp. 26–31.

Gordon L. A., Loeb M. P. The economics of information security investment. ACM Transactions on Information and System Security. 2002. vol. 5. pp. 438–457.

Hausken K. Returns to information security investment: The effect of alternative information security breach functions on optimal investment and sensitivity to vulnerability. Information Systems Frontiers. 2006. vol. 8(5), pp. 338–349.

Willemson J. On the Gordon & Loeb Model for Information Security Investment. The Fifth Workshop on the Economics of Information Security (WEIS), University of Cambridge, 26-28 June 2006. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.60.9931&rep=rep1&type=pdf.

Bojanc R., Jerman-Blažič B. A Quantitative Model for Information-Security Risk Management. Engineering Management Journal. 2013. vol. 25(2). pp. 25–37.

Wang J., Chaudhury A. and Rao H. R. Research Note – A Value-at-Risk Approach to Information Security Investment. Information Systems Research. 2008. vol. 19(1). pp. 106-120.

Петухов Г. Б., Якунин В. И. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремленных систем. Москва : АСТ, 2006. 504 с.

Горбунов А., Чуменко В. Выбор рациональной структуры средств защиты информации в АСУ. URL: http://kiev-security.org.ua/box/2/26.shtml.

Баутов А. Эффективность защиты информации. Открытые системы: журнал 2003. № 07-08. URL: http://www.osp.ru/os/2003/07-08/183282/

Петренко С. А., Симонов С. В., Кислов Р. И. Информационная безопасность: экономические аспекты. Jet Info, 2003. № 10 (125). URL: http://masters.donntu.org/2009/fvti/khimka/library/2003_10.pdf.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Слатвінський, М. А. (2019). ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 181–188. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-181-188

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності